Familie: Falkefamilien (Falconidae)

Fugler ved foringsplassen
23.01.2021
Vivi Paulsen
Myrvollvegen (Lunner, Viken)
Pilfink (20)
Kjøttmeis (14)
Bjørkefink (11)
Gulspurv (9)
Dompap (8)
Nøtteskrike (8)
Ekorn (6)
Blåmeis (4)
Gråsisik (4)
Skjære (4)
Stillits (4)
Stjertmeis (4)
Grønnfink (3)
Rådyr (3)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Vandrefalk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2021
Åge Tansø
Erikstad (Kinn, Vestland)
Storskarv (15)
Husmus (10)
Kjøttmeis (10)
Hjort (9)
Svarttrost (9)
Siland (6)
Gråhegre (3)
Havørn (3)
Kråke (3)
Oter (3)
Ravn (3)
Blåmeis (2)
Gjerdesmett (2)
Kattugle (2)
Spettmeis (2)
Svartand (2)
Gråtrost (1)
Nøtteskrike (1)
Stær (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Hans Halvard Jakobsen
Kjerringnes (Sortland - Suortá, Nordland)
Gråspurv (23)
Kjøttmeis (17)
Skjære (7)
Dompap (4)
Kråke (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Elg (1)
Hare (1)
Ravn (1)
Spurvehauk (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Thomas Taksdal
Bollgardsletta 88 (Verdal, Trøndelag)
Pilfink (37)
Skjære (30)
Gulspurv (26)
Gråspurv (12)
Dompap (6)
Kaie (5)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Vandrefalk (1)
Varsler (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Sverre Sondbø
Stigerveien 61 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (26)
Blåmeis (17)
Kjøttmeis (12)
Pilfink (11)
Svarttrost (4)
Ekorn (3)
Spettmeis (3)
Ringdue (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Anny Hatlen
Sel (Stavanger, Rogaland)
Grønnfink (14)
Svarttrost (11)
Kråke (6)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Bjørkefink (2)
Bokfink (2)
Kjøttmeis (2)
Vandrefalk (2)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Vånd (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Karl Hagelund
Husum Lille (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (14)
Pilfink (7)
Bokfink (2)
Kjøttmeis (2)
Rådyr (2)
Blåmeis (1)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Skjære (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Grethe Nicolaysen
Borkenes (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Bydue (12)
Gråmåke (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Stokkand (2)
Gråhegre (1)
Jaktfalk (1)
Toppskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Live F. Olsen
Vestringsvegen 2317 (Gausdal, Innlandet)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (3)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Spettmeis (1)
Vandrefalk (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2021
Frode Hegland
Vasslivegen 145 (Sveio, Vestland)
Svarttrost (19)
Dompap (10)
Blåmeis (6)
Grønnfink (6)
Bokfink (4)
Nøtteskrike (4)
Kjøttmeis (3)
Rødstrupe (3)
Spettmeis (3)
Rødvingetrost (2)
Dvergfalk (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gråtrost (1)
Kjernebiter (1)
Løvmeis (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Trond Walter Svendsen
Hestvika (Alstahaug, Nordland)
Gråsisik (14)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (8)
Granmeis (6)
Dompap (4)
Svartmeis (2)
Havørn (1)
Kråke (1)
Svarttrost (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Ellen Skrinde Øverby
Øvrevegen 27 (Sør-Aurdal, Innlandet)
Skjære (15)
Kråke (6)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (5)
Blåmeis (4)
Ekorn (3)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Rådyr (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Eva Fredheim
Rombaksveien 451 (Narvik, Nordland)
Dompap (15)
Skjære (8)
Kjøttmeis (7)
Grønnfink (5)
Svartmeis (4)
Kråke (2)
Ekorn (1)
Kongeørn (1)
Nøtteskrike (1)
Ravn (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Laila H, Madsstuen
Skruklivegen 138 (Søndre Land, Innlandet)
Gråspurv (25)
Blåmeis (20)
Stjertmeis (19)
Kjøttmeis (12)
Spettmeis (7)
Granmeis (4)
Nøtteskrike (3)
Tårnfalk (3)
Elg (2)
Flaggspett (2)
Katt (2)
Toppmeis (2)
Hønsehauk (1)
Rådyr (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Espen Bore Hollund
Haugavegen, Nesse (Bømlo, Vestland)
Svarttrost (24)
Skjære (10)
Stær (10)
Blåmeis (8)
Gråspurv (4)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (2)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Kråke (1)
Svartmeis (1)
Vandrefalk (1)
««første 16 - 30 av 332 siste»»