Hopp til hovedinnhold

Familie: Seilerfamilien (Apodidae)

Når kommer våren?
10.03.2005
NOF Hordaland
Flesland (Bergen, Vestland)
08.04.2001 Ankomst heipiplerke
07.04.2001 Ankomst gransanger
06.05.2001 Ankomst munk
09.05.2001 Ankomst tornsanger
15.05.2001 Ankomst makrellterne
22.05.2001 Ankomst sivsanger
01.05.2001 Ankomst sivspurv
02.04.2001 Ankomst sildemåke
13.03.2001 Ankomst ringdue
06.05.2001 Ankomst trepiplerke
24.03.2001 Ankomst måltrost
30.04.2001 Ankomst løvsanger
10.05.2001 Ankomst rødnebbterne
06.05.2001 Ankomst sandsvale
06.04.2001 Ankomst rødvingetrost
01.06.2001 Ankomst tårnseiler
22.04.2001 Ankomst storspove
08.04.2001 Ankomst grågås
11.03.2001 Ankomst heilo
08.04.2001 Ankomst tornirisk
19.04.2001 Ankomst bergirisk
06.05.2001 Ankomst brunsisik
19.05.2001 Ankomst gråfluesnapper
19.04.2001 Ankomst skogsnipe
15.04.2001 Ankomst duetrost
13.04.2000 Ankomst sivspurv
29.03.2000 Ankomst sildemåke
24.03.2000 Ankomst ringdue
01.05.2000 Ankomst trepiplerke
27.03.2000 Ankomst måltrost
26.03.2000 Ankomst sothøne
25.04.2000 Ankomst løvsanger
13.05.2000 Ankomst rødnebbterne
31.03.2000 Ankomst rødvingetrost
18.05.2000 Ankomst tårnseiler
02.04.2000 Ankomst sandlo
19.03.2000 Ankomst storspove
23.03.2000 Ankomst grågås
09.04.2000 Ankomst heilo
05.04.2000 Ankomst tornirisk
30.04.2000 Ankomst steinskvett
20.05.2000 Ankomst sandsvale
09.04.2000 Ankomst gråtrost
12.05.2000 Ankomst gresshoppesanger
20.05.2000 Ankomst gråfluesnapper
30.04.2000 Ankomst grønnsisik
26.04.2000 Ankomst bergirisk
30.04.2000 Ankomst gråsisik
08.04.2001 Ankomst linerle
01.05.2001 Ankomst låvesvale
17.03.2001 Ankomst bokfink
11.03.2001 Ankomst vipe
10.03.2001 Ankomst tjeld
11.05.2001 Ankomst gjøk
11.03.2001 Ankomst sanglerke
13.05.2001 Ankomst svarthvit fluesnapper
06.03.2001 Ankomst stær
09.05.2001 Ankomst taksvale
02.04.2001 Ankomst fiskemåke
06.04.2001 Ankomst krikkand
01.05.2001 Ankomst strandsnipe
15.04.2001 Ankomst enkeltbekkasin
21.04.2001 Ankomst jernspurv
06.05.2001 Ankomst buskskvett
08.04.2001 Ankomst brunnakke
07.04.2000 Ankomst linerle
21.04.2000 Ankomst låvesvale
26.03.2000 Ankomst bokfink
27.02.2000 Ankomst vipe
05.03.2000 Ankomst tjeld
20.05.2000 Ankomst gjøk
19.03.2000 Ankomst sanglerke
06.05.2000 Ankomst svarthvit fluesnapper
12.03.2000 Ankomst stær
01.05.2000 Ankomst taksvale
29.03.2000 Ankomst fiskemåke
30.03.2000 Ankomst krikkand
20.04.2000 Ankomst strandsnipe
09.04.2000 Ankomst enkeltbekkasin
20.04.2000 Ankomst jernspurv
01.05.2000 Ankomst buskskvett
30.03.2000 Ankomst brunnakke
19.03.2000 Ankomst heipiplerke
09.04.2000 Ankomst gransanger
30.04.2000 Ankomst munk
30.04.2000 Ankomst tornsanger
01.05.2000 Ankomst makrellterne
05.03.2000 Ankomst rugde
12.05.2000 Ankomst sivsanger
10.03.2005 Ankomst tjeld
09.03.2005 Ankomst stær
Når kommer våren?
10.03.2005
NOF Hordaland
Prestegardsmoen (Voss, Vestland)
08.05.2004 Ankomst steinvender
19.03.2004 Ankomst bokfink
19.03.2004 Ankomst rødvingetrost
21.03.2004 Ankomst grågås
26.03.2004 Ankomst linerle
30.03.2004 Ankomst heipiplerke
08.04.2004 Ankomst grønnstilk
08.04.2004 Ankomst sildemåke
09.04.2004 Ankomst måltrost
09.04.2004 Ankomst tjeld
15.04.2004 Ankomst gransanger
15.04.2004 Ankomst jernspurv
17.04.2004 Ankomst bjørkefink
19.04.2004 Ankomst låvesvale
23.04.2004 Ankomst munk
25.04.2004 Ankomst rødstilk
02.05.2004 Ankomst taksvale
01.06.2004 Ankomst tårnseiler
04.06.2004 Ankomst møller
30.05.2004 Ankomst gluttsnipe
24.04.2004 Ankomst løvsanger
17.04.2003 Ankomst grågås
19.05.2003 Ankomst møller
26.04.2003 Ankomst sandsvale
23.04.2003 Ankomst sildemåke
27.03.2003 Ankomst hettemåke
01.04.2003 Ankomst vintererle
05.04.2003 Ankomst måltrost
24.03.2003 Ankomst fiskemåke
29.04.2003 Ankomst låvesvale
05.04.2003 Ankomst siland
27.03.2003 Ankomst brunnakke
06.05.2003 Ankomst munk
29.03.2003 Ankomst bjørkefink
28.04.2003 Ankomst gluttsnipe
26.04.2003 Ankomst taksvale
11.03.2003 Ankomst krikkand
24.05.2003 Ankomst smålom
18.05.2003 Ankomst sandlo
10.05.2003 Ankomst buskskvett
04.05.2003 Ankomst dvergfalk
27.04.2003 Ankomst strandsnipe
23.04.2003 Ankomst svarthvit fluesnapper
05.04.2003 Ankomst storspove
29.03.2003 Ankomst enkeltbekkasin
29.03.2003 Ankomst gråtrost
11.03.2003 Ankomst vipe
24.04.2003 Ankomst låvesvale
01.05.2002 Ankomst strandsnipe
24.03.2002 Ankomst vintererle
29.04.2002 Ankomst rødstilk
18.03.2002 Ankomst tjeld
27.03.2002 Ankomst heipiplerke
03.04.2002 Ankomst linerle
24.04.2002 Ankomst låvesvale
02.04.2002 Ankomst brunnakke
15.05.2002 Ankomst munk
21.03.2002 Ankomst bjørkefink
27.03.2002 Ankomst krikkand
02.04.2002 Ankomst storspove
03.05.2002 Ankomst taksvale
04.04.2002 Ankomst sivspurv
07.04.2002 Ankomst gransanger
23.04.2002 Ankomst sandsvale
07.04.2002 Ankomst gravand
27.04.2002 Ankomst steinskvett
17.03.2002 Ankomst snøspurv
19.03.2004 Ankomst hettemåke
08.04.2004 Ankomst fiskemåke
19.03.2004 Ankomst krikkand
19.03.2004 Ankomst brunnakke
Når kommer våren?
09.03.2005
NOF Hordaland
Flesland (Bergen, Vestland)
13.03.1999 Ankomst sanglerke
27.02.1999 Ankomst stær
04.05.1999 Ankomst buskskvett
02.03.1999 Ankomst brunnakke
01.05.1999 Ankomst munk
08.05.1999 Ankomst tornsanger
17.04.1999 Ankomst jordugle
25.03.1999 Ankomst grågås
13.03.1999 Ankomst krikkand
14.04.1999 Ankomst taffeland
30.03.1999 Ankomst sothøne
14.04.1999 Ankomst heilo
31.03.1999 Ankomst enkeltbekkasin
17.03.1999 Ankomst rugde
10.04.1999 Ankomst storspove
05.05.1999 Ankomst strandsnipe
01.04.1999 Ankomst fiskemåke
30.03.1999 Ankomst sildemåke
08.05.1999 Ankomst makrellterne
02.06.1999 Ankomst rødnebbterne
07.03.1999 Ankomst ringdue
31.05.1999 Ankomst tårnseiler
07.05.1999 Ankomst taksvale
01.05.1999 Ankomst trepiplerke
30.03.1999 Ankomst heipiplerke
02.04.1999 Ankomst jernspurv
01.05.1999 Ankomst steinskvett
30.03.1999 Ankomst måltrost
31.03.1999 Ankomst rødvingetrost
03.06.1999 Ankomst sivsanger
02.04.1999 Ankomst gransanger
25.04.1999 Ankomst løvsanger
05.04.1999 Ankomst tornirisk
02.04.1999 Ankomst sivspurv
23.03.2000 Ankomst grågås
04.04.1999 Ankomst linerle
17.04.1999 Ankomst låvesvale
27.03.1999 Ankomst bokfink
28.02.1999 Ankomst vipe
10.03.1999 Ankomst tjeld
18.05.1999 Ankomst gjøk
Når kommer våren?
16.02.2005
NOF Hordaland
Sandvin (Ullensvang, Vestland)
11.04.2002 Ankomst linerle
29.04.2002 Ankomst låvesvale
30.03.2002 Ankomst bokfink
08.05.2002 Ankomst gravand
12.03.2002 Ankomst vipe
18.03.2002 Ankomst tjeld
15.05.2002 Ankomst gjøk
07.05.2002 Ankomst svarthvit fluesnapper
12.03.2002 Ankomst stær
07.03.2002 Ankomst krikkand
01.05.2002 Ankomst strandsnipe
11.04.2002 Ankomst gransanger
10.03.2002 Ankomst tårnfalk
28.04.2002 Ankomst ringtrost
04.04.2002 Ankomst dvergfalk
13.05.2002 Ankomst gulsanger
04.04.2002 Ankomst fjellvåk
04.05.2002 Ankomst rødstilk
30.04.2002 Ankomst gluttsnipe
30.04.2002 Ankomst skogsnipe
06.04.2002 Ankomst sildemåke
16.04.2004 Ankomst sivspurv
10.03.2003 Ankomst stær
05.05.2003 Ankomst taksvale
11.05.2003 Ankomst bjørkefink
20.03.2003 Ankomst krikkand
04.05.2003 Ankomst strandsnipe
15.04.2003 Ankomst jernspurv
05.05.2003 Ankomst buskskvett
05.05.2003 Ankomst rødstilk
22.04.2003 Ankomst heipiplerke
13.05.2003 Ankomst munk
14.04.2003 Ankomst hettemåke
15.04.2003 Ankomst sildemåke
27.03.2003 Ankomst ringdue
30.03.2003 Ankomst måltrost
26.04.2003 Ankomst løvsanger
06.05.2003 Ankomst sandsvale
15.04.2003 Ankomst rødvingetrost
27.04.2003 Ankomst skogsnipe
05.05.2003 Ankomst tårnfalk
04.05.2003 Ankomst bergirisk
30.04.2003 Ankomst steinskvett
05.06.2003 Ankomst gråfluesnapper
30.03.2003 Ankomst duetrost
18.04.2003 Ankomst fjellvåk
12.05.2003 Ankomst tårnseiler
12.05.2003 Ankomst trepiplerke
05.03.2003 Ankomst storspove
03.04.2002 Ankomst lappspurv
05.04.2004 Ankomst linerle
02.05.2004 Ankomst låvesvale
25.03.2004 Ankomst bokfink
15.03.2004 Ankomst vipe
02.05.2004 Ankomst tjeld
10.06.2004 Ankomst gjøk
17.04.2004 Ankomst sanglerke
02.05.2004 Ankomst svarthvit fluesnapper
15.03.2004 Ankomst stær
15.05.2004 Ankomst taksvale
23.04.2004 Ankomst bjørkefink
12.02.2004 Ankomst krikkand
19.04.2004 Ankomst strandsnipe
12.04.2004 Ankomst jernspurv
02.05.2004 Ankomst buskskvett
14.04.2004 Ankomst heipiplerke
08.04.2004 Ankomst gransanger
21.04.2004 Ankomst munk
21.04.2004 Ankomst hettemåke
17.04.2004 Ankomst sildemåke
17.04.2004 Ankomst ringdue
06.05.2004 Ankomst trepiplerke
06.04.2004 Ankomst måltrost
23.04.2004 Ankomst løvsanger
15.05.2004 Ankomst sandsvale
06.04.2004 Ankomst rødvingetrost
17.04.2004 Ankomst storspove
18.04.2004 Ankomst skogsnipe
28.04.2004 Ankomst ringtrost
08.04.2004 Ankomst bergirisk
16.04.2004 Ankomst steinskvett
18.05.2004 Ankomst gråfluesnapper
06.06.2004 Ankomst gulsanger
14.04.2003 Ankomst sivspurv
06.04.2002 Ankomst jernspurv
24.04.2002 Ankomst bergirisk
25.04.2002 Ankomst bjørkefink
03.05.2002 Ankomst løvsanger
03.05.2002 Ankomst munk
03.04.2002 Ankomst rødvingetrost
01.04.2002 Ankomst måltrost
02.05.2002 Ankomst steinskvett
04.05.2002 Ankomst buskskvett
04.05.2002 Ankomst sandsvale
02.04.2002 Ankomst ringdue
27.03.2002 Ankomst hettemåke
13.05.2002 Ankomst gråfluesnapper
14.04.2003 Ankomst linerle
30.04.2003 Ankomst låvesvale
18.03.2003 Ankomst bokfink
08.03.2003 Ankomst vipe
22.03.2003 Ankomst tjeld
05.06.2003 Ankomst gjøk
10.03.2003 Ankomst sanglerke
11.05.2003 Ankomst svarthvit fluesnapper
17.04.2004 Ankomst duetrost
12.04.2004 Ankomst fjellvåk
05.05.2004 Ankomst fiskeørn
12.05.2002 Ankomst taksvale
04.04.2002 Ankomst heipiplerke
Når kommer våren?
14.02.2005
NOF Hordaland
Lyngbøvatnet (Bergen, Vestland)
08.05.2003 Ankomst tårnseiler
Når kommer våren?
14.02.2005
NOF Hordaland
Nesttun (Bergen, Vestland)
18.05.2002 Ankomst tårnseiler
Når kommer våren?
12.02.2005
NOF Hordaland
Gravdal (Bergen, Vestland)
04.05.2004 Ankomst tårnseiler
Når kommer våren?
22.06.2004
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
09.05.2004 Bladsprett (musøre) bjørk
14.04.2004 Ankomst linerle
19.05.2004 Bladsprett (musøre) osp
13.05.2004 Bladsprett (musøre) rogn
23.05.2004 Blomstring hegg
27.03.2004 Blomstring vårpengeurt
31.03.2004 Blomstring hestehov
25.05.2004 Ankomst gjøk
23.03.2004 Ankomst svarttrost
17.04.2004 Ankomst gråtrost
19.03.2004 Ankomst stær
02.04.2004 Ankomst bokfink
28.05.2004 Ankomst seilerfamilien
13.05.2004 Bladsprett (musøre) oreslekta
Når kommer våren?
16.09.2003
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
29.04.2003 Bladsprett (musøre) hegg
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
20.03.2003 Ankomst linerle
20.05.2003 Blomstring markjordbær
23.04.2003 Ankomst heilo
11.05.2003 Ankomst spettmeis
15.05.2003 Ankomst heipiplerke
17.05.2003 Ankomst taksvale
20.05.2003 Ankomst sanglerke
21.05.2003 Ankomst møller
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
23.03.2003 Ankomst linerle
25.03.2003 Blomstring vårpengeurt
13.05.2003 Blomstring vinterkarse
20.04.2003 Ankomst trane
21.05.2003 Ankomst låvesvale
02.06.2003 Blomstring prestekrage
25.03.2003 Blomstring hestehov
16.04.2003 Ankomst storspove
18.04.2003 Ankomst stær
14.05.2003 Ankomst steinskvett
21.05.2003 Ankomst hagesanger
31.05.2003 Bladsprett (musøre) syrin
29.03.2003 Ankomst bokfink
08.04.2003 Ankomst rødstrupe
29.03.2003 Ankomst svarttrost
08.05.2003 Ankomst buskskvett
21.05.2003 Ankomst låvesvale
15.04.2003 Ankomst rødvingetrost
21.05.2003 Ankomst gjøk
11.05.2003 Ankomst løvsanger
18.03.2003 Voksenstadiet neslesommerfugl
18.04.2003 Ankomst måltrost
10.04.2003 Ankomst ringdue
21.04.2003 Ankomst grågås
14.05.2003 Ankomst jernspurv
18.04.2003 Ankomst ringtrost
02.06.2003 Blomstring hegg
29.03.2003 Ankomst vipe
10.05.2003 Ankomst rødstjert
28.05.2003 Ankomst seilerfamilien
13.05.2003 Ankomst fluesnapperfamilien
25.03.2003 Voksenstadiet maur
04.04.2003 Voksenstadiet marihøner
07.04.2003 Blomstring fiolslekta
21.04.2003 Blomstring løvetannslekta
20.05.2003 Blomstring mureslekta
05.05.2003 Blomstring soleieslekta
10.04.2003 Voksenstadiet humler
25.03.2003 Ankomst svane
Fugleliv langs kyst og vatn
21.05.2003
Stryn ungdomsskule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Tårnseiler (Apus apus)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Taksvale (Delichon urbicum)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Rødstilk (Tringa totanus)
Svarttrost (Turdus merula)
Vipe (Vanellus vanellus)
VANDA: Fugler
23.11.1994
Mandal videregående skole
Jåbekkvannet (Lindesnes, Agder)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Tårnseiler (Apus apus)
Kråke (Corvus cornix)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Måker (Laridae sp.)
Fiskemåke (Larus canus)
Gråspurv (Passer domesticus)
Skjære (Pica pica)
Turdus
VANDA: Fugler
15.11.1994
Vardafjell videregående skole
Arkavatnet (Haugesund, Rogaland)
Hønsehauk (Accipiter gentilis)
Spurvehauk (Accipiter nisus)
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Stjertmeis (Aegithalos caudatus)
Sanglerke (Alauda arvensis)
Krikkand (Anas crecca)
Brunnakke (Anas penelope)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Heipiplerke (Anthus pratensis)
Trepiplerke (Anthus trivialis)
Tårnseiler (Apus apus)
Kongeørn (Aquila chrysaetos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Taffeland (Aythya ferina)
Toppand (Aythya fuligula)
Bergand (Aythya marila)
Kanadagås (Branta canadensis)
Kvinand (Bucephala clangula)
Musvåk (Buteo buteo)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Fossekall (Cinclus cinclus)
Skogdue (Columba oenas)
Ringdue (Columba palumbus)
Due (Columbidae sp.)
Ravn (Corvus corax)
Kråke (Corvus cornix)
Kornkråke (Corvus frugilegus)
Kaie (Corvus monedula)
Gjøk (Cuculus canorus)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Taksvale (Delichon urbicum)
Flaggspett (Dendrocopos major)
Dvergspett (Dendrocopos minor)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Sothøne (Fulica atra)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Sildemåke (Larus fuscus)
Svartbak (Larus marinus)
Toppmeis (Lophophanes cristatus)
Grankorsnebb (Loxia curvirostra)
Båndkorsnebb (Loxia leucoptera)
Furukorsnebb (Loxia pytyopsittacus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Svartmeis (Periparus ater)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Skjære (Pica pica)
Gråspett (Picus canus)
Grønnspett (Picus viridis)
Granmeis (Poecile montanus)
Løvmeis (Poecile palustris)
Jernspurv (Prunella modularis)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Fuglekonge (Regulus regulus)
Sandsvale (Riparia riparia)
Buskskvett (Saxicola rubetra)
Rugde (Scolopax rusticola)
Spettmeis (Sitta europaea)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Rødnebbterne (Sterna paradisaea)
Kattugle (Strix aluco)
Stær (Sturnus vulgaris)
Munk (Sylvia atricapilla)
Hagesanger (Sylvia borin)
Tornsanger (Sylvia communis)
Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis)
Grønnstilk (Tringa glareola)
Rødstilk (Tringa totanus)
Rødvingetrost (Turdus iliacus)
Svarttrost (Turdus merula)
Måltrost (Turdus philomelos)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
03.06.1993
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Tårnseiler (Apus apus)
Toppand (Aythya fuligula)
Brushane (Calidris pugnax)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Granmeis (Poecile montanus)
Snipe (Scolopacidae sp.)
Tringa
««første 196 - 199 av 199