Orden: Duefugler (Columbiformes)

Fugler ved foringsplassen
25.11.2019
Kari Stenrud
Knutsbakken (Trysil, Hedmark)
Pilfink (23)
Grønnfink (13)
Grønnsisik (12)
Blåmeis (6)
Bydue (5)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Dompap (2)
Gulspurv (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
18.11.2019
Kari Stenrud
Knutsbakken (Trysil, Hedmark)
Sidensvans (54)
Grønnfink (20)
Pilfink (11)
Gulspurv (10)
Bydue (9)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (6)
Skjære (5)
Dompap (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
11.11.2019
Kari Stenrud
Knutsbakken (Trysil, Hedmark)
Pilfink (22)
Grønnfink (20)
Bydue (19)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Dompap (6)
Gulspurv (4)
Grønnsisik (2)
Skjære (2)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.11.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Kjøttmeis (8)
Dompap (7)
Blåmeis (3)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Pilfink (1)
Trekryper (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
17.11.2019
Trond Øyvind Johnsen
Sølvfaksveien 1 (Tønsberg, Vestfold)
Pilfink (8)
Gråspurv (5)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
16.11.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Trekryper (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
07.11.2019
Rolf B. Johansen
Wolframveien - Tinnheia (Kristiansand, Vest-Agder)
Kjøttmeis (18)
Gråspurv (15)
Blåmeis (6)
Spettmeis (5)
Flaggspett (4)
Bokfink (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Rådyr (2)
Tyrkerdue (2)
Ekorn (1)
Gråtrost (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
13.11.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Blåmeis (9)
Kjøttmeis (7)
Pilfink (3)
Skjære (3)
Bokfink (2)
Gulspurv (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Trekryper (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
04.11.2019
Kari Stenrud
Knutsbakken (Trysil, Hedmark)
Grønnfink (32)
Grønnsisik (27)
Pilfink (15)
Bydue (14)
Gråsisik (12)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (6)
Skjære (4)
Stær (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
07.11.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Skjære (4)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Bokfink (1)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
08.07.2019
Mayliss wang
Nordli (Skånland, Troms)
Vånd (30)
Kråke (16)
Kjøttmeis (12)
Dompap (9)
Grønnfink (8)
Kongeørn (8)
Skjære (7)
Ravn (6)
Elg (5)
Gråmåke (4)
Havørn (4)
Hønsehauk (4)
Orrfugl (4)
Ringdue (4)
Stær (3)
Gjøk (2)
Katt (2)
Kattugle (2)
Nøtteskrike (2)
Hare (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
28.10.2019
Kari Stenrud
Knutsbakken (Trysil, Hedmark)
Sidensvans (81)
Grønnfink (17)
Pilfink (14)
Kjøttmeis (9)
Bydue (7)
Blåmeis (4)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Stær (2)
Gråtrost (1)
Grønnsisik (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
01.11.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Kjøttmeis (7)
Skjære (6)
Pilfink (5)
Blåmeis (3)
Rådyr (3)
Flaggspett (2)
Tyrkerdue (2)
Bokfink (1)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
01.11.2019
elin sissener
galliåsen (Arendal, Aust-Agder)
Gråtrost (20)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Skjære (5)
Bjørkefink (1)
Grønnspett (1)
Kråke (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
21.10.2019
Kari Stenrud
Knutsbakken (Trysil, Hedmark)
Sidensvans (37)
Pilfink (11)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (4)
Bydue (4)
Gråsisik (4)
Grønnfink (4)
Bjørkefink (2)
Dompap (2)
Skjære (2)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
1-15 av 10349 siste»»