Slekt: Sylvia

Fugler ved foringsplassen
29.07.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Låvesvale (15)
Ringdue (8)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Linerle (5)
Bokfink (4)
Rødstrupe (4)
Grønnfink (3)
Kaie (3)
Svarttrost (3)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Gråtrost (2)
Gulspurv (2)
Katt (2)
Kråke (2)
Munk (2)
Rødvingetrost (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
21.07.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Rødstrupe (4)
Svartmeis (3)
Munk (2)
Rødrev (1)
Når kommer våren?
26.06.2022
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Viken)
02.06.2022 Blomstring ballblom
18.06.2022 Blomstring blåklokke
24.03.2022 Blomstring blåveis
21.03.2022 Ankomst bokfink
18.06.2022 Blomstring engsmelle
28.05.2022 Blomstring gjerdevikke
20.04.2022 Ankomst gransanger
17.04.2022 Blomstring gullstjerne
16.05.2022 Ankomst hagesanger
06.06.2022 Blomstring harerug
15.05.2022 Bladsprett (musøre) hegg
28.05.2022 Blomstring hundekjeks
01.06.2022 Blomstring jonsokkoll
07.05.2022 Blomstring korsknapp
18.05.2022 Blomstring liljekonvall
16.05.2022 Ankomst løvsanger
29.04.2022 Blomstring marianøkleblom
28.05.2022 Blomstring markjordbær
26.04.2022 Ankomst munk
16.05.2022 Ankomst møller
10.06.2022 Blomstring prestekrage
01.06.2022 Blomstring rød jonsokblom
18.06.2022 Blomstring rødkløver
19.04.2022 Sang for første gang rødvingetrost
20.04.2022 Ankomst sanglerke
20.04.2022 Sang for første gang sanglerke
18.04.2022 Voksenstadiet sitronsommerfugl
10.04.2022 Blomstring skogfiol
28.05.2022 Blomstring skogstorkenebb
02.06.2022 Blomstring småsyre
29.04.2022 Ankomst svarthvit fluesnapper
17.04.2022 Voksenstadiet sørgekåpe
28.05.2022 Blomstring tiriltunge
28.05.2022 Blomstring tveskjeggveronika
18.04.2022 Blomstring tysbast
21.05.2022 Ankomst tårnseiler
19.04.2022 Ankomst vintererle
07.05.2022 Blomstring vinterkarse
12.04.2022 Blomstring vårpengeurt
01.06.2022 Blomstring engsoleie
Når kommer våren?
18.05.2022
Kjell Arne Olsen
Sandnes søndre (Larvik, Vestfold og Telemark)
14.05.2022 Bladsprett (musøre) ask
13.05.2022 Ankomst hagesanger
14.05.2022 Blomstring hegg
16.05.2022 Bladsprett (musøre) osp
14.05.2022 Bladsprett (musøre) eik
Når kommer våren?
14.05.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.05.2022 Ankomst munk
14.05.2022 Sang for første gang munk
Fugler ved foringsplassen
11.05.2022
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Viken)
Munk (1)
Fugler ved foringsplassen
07.05.2022
Richard
Sjostrandvn 30b (Asker, Viken)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Grønnspett (1)
Munk (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Når kommer våren?
02.05.2022
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
02.05.2022 Ankomst hagesanger
02.05.2022 Sang for første gang hagesanger
02.05.2022 Ankomst rødvingetrost
02.05.2022 Sang for første gang rødvingetrost
27.04.2022 Første observasjon grevlinger
02.05.2022 Blomstring lønneslekta
Fugler ved foringsplassen
25.04.2022
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Viken)
Pilfink (4)
Gråspurv (3)
Blåmeis (2)
Kaie (2)
Kjøttmeis (2)
Ringdue (2)
Skjære (2)
Linerle (1)
Munk (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
18.04.2022
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Viken)
Gråspurv (4)
Pilfink (4)
Blåmeis (2)
Gråtrost (2)
Kaie (2)
Kjøttmeis (2)
Ringdue (2)
Skjære (2)
Stær (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Linerle (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Når kommer våren?
24.04.2022
Tor Magnus Hansen
Vingill (Tolga, Innlandet)
21.04.2022 Ankomst gråtrost
23.04.2022 Ankomst jernspurv
23.04.2022 Sang for første gang jernspurv
24.04.2022 Ankomst linerle
23.04.2022 Ankomst munk
23.04.2022 Sang for første gang munk
21.04.2022 Ankomst måltrost
21.04.2022 Ankomst rødvingetrost
23.04.2022 Ankomst storspove
23.04.2022 Sang for første gang storspove
Fugleobservasjoner
17.04.2022
L.H
Blomsterdalen (Bergen, Vestland)
Munk (Sylvia atricapilla)
Fugler ved foringsplassen
17.04.2022
Dagfin Leine
Langløkken (Øyer, Innlandet)
Munk (1)
Fugler ved foringsplassen
04.03.2022
Sveinung Larsson
Tertnesv. 119 (Bergen, Vestland)
Gråspurv (10)
Bjørkefink (3)
Skjære (3)
Kjøttmeis (2)
Ringdue (2)
Blåmeis (1)
Katt (1)
Kråke (1)
Munk (1)
Stær (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
03.03.2022
Sveinung Larsson
Tertnesv. 119 (Bergen, Vestland)
Gråspurv (9)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Stær (3)
Bjørkefink (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Svarttrost (2)
Gråsisik (1)
Grønnsisik (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
1 - 15 av 2 295 siste»»