Slekt: Strix

Fugler ved foringsplassen
02.01.2022
Børge Henanger
Vassbygdvegen 893 (Alver, Vestland)
Bjørkefink (50)
Granmeis (15)
Dompap (12)
Kjøttmeis (12)
Løvmeis (12)
Blåmeis (10)
Grønnfink (10)
Bokfink (8)
Ravn (8)
Nøtteskrike (7)
Rødstrupe (6)
Spettmeis (6)
Stokkand (6)
Svarttrost (6)
Gråtrost (5)
Gjerdesmett (4)
Havørn (4)
Flaggspett (3)
Kattugle (3)
Pilfink (3)
Måltrost (2)
Duetrost (1)
Dvergspett (1)
Grønnspett (1)
Hønsehauk (1)
Ringdue (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.12.2021
Karen Sele
Riiser Larsensgate 7 (Stavanger, Rogaland)
Kattugle (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Alv Ottar Folkestad
Brekkegarden, Sandanger, Gjerdsvik (Sande, Møre og Romsdal)
Gråmåke (50)
Kråke (25)
Svartbak (25)
Toppskarv (10)
Kjøttmeis (6)
Gråspurv (5)
Siland (5)
Storskarv (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (3)
Rødstrupe (3)
Gråhegre (2)
Kattugle (2)
Ravn (2)
Rugde (2)
Skjære (2)
Havørn (1)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Kråke (55)
Gråmåke (10)
Svarttrost (10)
Kjøttmeis (8)
Havørn (7)
Blåmeis (6)
Granmeis (6)
Spettmeis (6)
Svartbak (5)
Rugde (3)
Rødvingetrost (3)
Svartmeis (3)
Grønnfink (2)
Kattugle (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Storskarv (2)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Gråtrost (1)
Kongeørn (1)
Løvmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
07.02.2021
Marit og Jan Inge Sørensen
Skarsvegen 29 (Karmøy, Rogaland)
Svarttrost (20)
Gråmåke (10)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Rødstrupe (4)
Gjerdesmett (3)
Katt (3)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Bokfink (2)
Ekorn (2)
Kattugle (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Fuglekonge (1)
Munk (1)
Rugde (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Ruben Oswald
Selvigveien (Asker, Viken)
Dompap (16)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Spettmeis (4)
Kråke (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Kattugle (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2021
Monica Stranden
Liadalsvegen 950 (Ørsta, Møre og Romsdal)
Svarttrost (17)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Spettmeis (4)
Ekorn (3)
Granmeis (3)
Løvmeis (3)
Dompap (2)
Kattugle (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Småskogmus (2)
Kongeørn (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Anne Lise Breievne
Breievne (Kvam, Vestland)
Blåmeis (12)
Svarttrost (8)
Kjøttmeis (6)
Grønnsisik (4)
Ravn (4)
Grønnfink (2)
Havørn (2)
Kattugle (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Nina Didriksen
Hytta ved Jaklefoss (Ringerike, Viken)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Kattugle (1)
Perleugle (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Sverre A Stakkestad
Mælsvegen 299 (Ullensvang, Vestland)
Blåmeis (18)
Kjøttmeis (12)
Spettmeis (6)
Svarttrost (6)
Løvmeis (5)
Ekorn (4)
Hjort (3)
Dompap (2)
Gjerdesmett (2)
Grønnfink (2)
Kongeørn (2)
Ravn (2)
Flaggspett (1)
Fossekall (1)
Fuglekonge (1)
Granmeis (1)
Grønnspett (1)
Havørn (1)
Kattugle (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
07.02.2021
Arvid Pedersen Sen
Endeli. (Risør, Agder)
Kjøttmeis (30)
Blåmeis (25)
Dompap (8)
Nøtteskrike (8)
Skjære (8)
Spettmeis (6)
Svarttrost (5)
Flaggspett (4)
Linerle (4)
Ravn (4)
Toppmeis (4)
Kråke (3)
Ekorn (2)
Grønnspett (2)
Katt (2)
Kattugle (2)
Ringdue (2)
Spurvehauk (2)
Elg (1)
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2021
Tor Anders Andersen
Opstadfjellet 45 (Sarpsborg, Viken)
Gråtrost (1)
Kattugle (1)
 
Fugler ved foringsplassen
07.02.2021
Egil Midthun
Spelhaugen (Bergen, Vestland)
Svarttrost (12)
Kjøttmeis (8)
Skjære (8)
Blåmeis (4)
Granmeis (3)
Fuglekonge (2)
Gjerdesmett (2)
Kattugle (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Trekryper (2)
Ekorn (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2021
Ellinor Grønset
Voksen skog (Oslo)
Blåmeis (9)
Kjøttmeis (8)
Rådyr (3)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Kattugle (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Torstein Haukaas
straumsgrend (Bergen, Vestland)
Ærfugl (200)
Gråspurv (42)
Stokkand (20)
Toppand (20)
Svarttrost (10)
Toppskarv (8)
Blåmeis (6)
Gråmåke (6)
Knoppsvane (6)
Pilfink (6)
Skjære (6)
Fiskemåke (4)
Gråhegre (4)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Fuglekonge (2)
Granmeis (2)
Kattugle (2)
Løvmeis (2)
Rødstrupe (2)
Svartbak (2)
Gjerdesmett (1)
Havørn (1)
Spettmeis (1)
 
1 - 15 av 680 siste»»