Familie: Uglefamilien (Strigidae)

Fugleobservasjoner
06.02.2021
Marte Folkvord Ramirez
Folkvord (Sandnes, Rogaland)
Hornugle (Asio otus)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2021
Monica Stranden
Liadalsvegen 950 (Ørsta, Møre og Romsdal)
Svarttrost (17)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Spettmeis (4)
Ekorn (3)
Granmeis (3)
Løvmeis (3)
Dompap (2)
Kattugle (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Småskogmus (2)
Kongeørn (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Anne Lise Breievne
Breievne (Kvam, Vestland)
Blåmeis (12)
Svarttrost (8)
Kjøttmeis (6)
Grønnsisik (4)
Ravn (4)
Grønnfink (2)
Havørn (2)
Kattugle (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Randi Brandli
Brandli gard (Lesja, Innlandet)
Dompap (10)
Blåmeis (6)
Kjernebiter (6)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (4)
Stjertmeis (4)
Ekorn (2)
Kongeørn (2)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Hare (1)
Mår (1)
Perleugle (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
22.01.2021
Randi Brandli
Brandli gard (Lesja, Innlandet)
Dompap (10)
Blåmeis (8)
Kjernebiter (6)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (4)
Stjertmeis (4)
Ekorn (2)
Kongeørn (2)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Mår (1)
Perleugle (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
May Kristin Meljordshagen
Austmarka Tjernslia (Kongsvinger, Innlandet)
Dompap (24)
Blåmeis (8)
Stjertmeis (8)
Granmeis (6)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (6)
Ekorn (4)
Hare (4)
Kråke (4)
Nøtteskrike (4)
Skjære (4)
Småskogmus (4)
Spettmeis (4)
Svartmeis (4)
Elg (3)
Rådyr (3)
Flaggspett (2)
Ravn (2)
Rødrev (2)
Hjort (1)
Spurveugle (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Nina Didriksen
Hytta ved Jaklefoss (Ringerike, Viken)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Kattugle (1)
Perleugle (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Bjørn Elnan
Eidsfossveien 2 (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Pilfink (35)
Blåmeis (7)
Skjære (6)
Kjøttmeis (5)
Nøtteskrike (4)
Flaggspett (2)
Spurveugle (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Sverre A Stakkestad
Mælsvegen 299 (Ullensvang, Vestland)
Blåmeis (18)
Kjøttmeis (12)
Spettmeis (6)
Svarttrost (6)
Løvmeis (5)
Ekorn (4)
Hjort (3)
Dompap (2)
Gjerdesmett (2)
Grønnfink (2)
Kongeørn (2)
Ravn (2)
Flaggspett (1)
Fossekall (1)
Fuglekonge (1)
Granmeis (1)
Grønnspett (1)
Havørn (1)
Kattugle (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
07.02.2021
Arvid Pedersen Sen
Endeli. (Risør, Agder)
Kjøttmeis (30)
Blåmeis (25)
Dompap (8)
Nøtteskrike (8)
Skjære (8)
Spettmeis (6)
Svarttrost (5)
Flaggspett (4)
Linerle (4)
Ravn (4)
Toppmeis (4)
Kråke (3)
Ekorn (2)
Grønnspett (2)
Katt (2)
Kattugle (2)
Ringdue (2)
Spurvehauk (2)
Elg (1)
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2021
Tor Anders Andersen
Opstadfjellet 45 (Sarpsborg, Viken)
Gråtrost (1)
Kattugle (1)
 
Fugler ved foringsplassen
03.02.2021
Hege Bergseng
Blåheiveien 86 (Sortland - Suortá, Nordland)
Dompap (10)
Grønnfink (10)
Bjørkefink (8)
Kjøttmeis (8)
Skjære (2)
Perleugle (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
07.02.2021
Egil Midthun
Spelhaugen (Bergen, Vestland)
Svarttrost (12)
Kjøttmeis (8)
Skjære (8)
Blåmeis (4)
Granmeis (3)
Fuglekonge (2)
Gjerdesmett (2)
Kattugle (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Trekryper (2)
Ekorn (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2021
Odd Arve Gjelten
Sagmoen, Fådalen (Tynset, Innlandet)
Granmeis (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Perleugle (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2021
Ellinor Grønset
Voksen skog (Oslo)
Blåmeis (9)
Kjøttmeis (8)
Rådyr (3)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Kattugle (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
 
««første 16 - 30 av 1 410 siste»»