Familie: Meisefamilen (Paridae)

Fugler ved foringsplassen
20.01.2020
Ole-Anton Gunnerød
Nyerrød (Re, Vestfold)
Pilfink (80)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (11)
Grønnsisik (10)
Sidensvans (5)
Stillits (4)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Gråsisik (2)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2020
Berit Karlsen
Konnerud (Drammen, Buskerud)
Grønnsisik (42)
Kjøttmeis (9)
Ringdue (7)
Blåmeis (3)
Dompap (3)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2020
May-Britt Lerstøl
Aspervika (Sandnes, Rogaland)
Gråspurv (5)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Bokfink (3)
Gråtrost (2)
Rosenvarsler (2)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Toril Wøllo
lokalmiljø (Hemsedal, Buskerud)
Kråke (6)
Skjære (5)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2020
Gjermund Rye
Ulnes vest (Nord-Aurdal, Oppland)
Blåmeis (20)
Kjøttmeis (20)
Pilfink (20)
Dompap (15)
Grønnfink (15)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2020
HansOlav Hvidsten
Vindal. Vesterøya. (Sandefjord, Vestfold)
Grønnfink (22)
Bjørkefink (5)
Bokfink (5)
Dompap (3)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Klippedue (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Gulspurv (1)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2020
Suvi Nieminen
Krokåsdalen 9 (Askøy, Hordaland)
Gråspurv (17)
Bjørkefink (16)
Bokfink (6)
Ringdue (5)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Grønnfink (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2020
Bjørnar Ledsten
Furustadveien 16 (Sandefjord, Vestfold)
Gråspurv (35)
Pilfink (35)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Fasan (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2020
Rune Mjøs
Grøstaddalen (Vestby, Akershus)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Dompap (3)
Svartmeis (3)
Toppmeis (3)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråspurv (1)
Grønnfink (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Ulrika Englund
Brenneområdet (Bærum, Akershus)
Grønnsisik (10)
Pilfink (10)
Grønnfink (9)
Blåmeis (6)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Dompap (4)
Bjørkefink (3)
Kjernebiter (3)
Skjære (3)
Stillits (3)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2020
Hilde Kristin Møller-Nilsen
boligstrøk i Bjugn sentrum (Bjugn, Sør-Trøndelag)
Pilfink (6)
Gulspurv (5)
Gråspurv (4)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (1)
Løvmeis (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2020
Ingvild Hylleraas Bø
Undelstad (Asker, Akershus)
Gråspurv (20)
Pilfink (15)
Skjære (6)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Ekorn (2)
Gulspurv (2)
Katt (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Stillits (2)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2020
Aud I Spjelkavik
Belset (Bærum, Akershus)
Grønnsisik (20)
Pilfink (16)
Gråspurv (14)
Svarttrost (6)
Skjære (5)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2020
Ellen Blackstad
Vatninga 9 (Lillehammer, Oppland)
Grønnfink (10)
Dompap (5)
Gråsisik (5)
Grønnsisik (4)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Irene Karlsen
Olsen Bergs gate (Lillehammer, Oppland)
Gråspurv (18)
Pilfink (16)
Bydue (4)
Kaie (4)
Kjøttmeis (1)
Sidensvans (1)
Skjære (1)
1-15 av 99808 siste»»