Familie: Kråkefamilien (Corvidae)

Fugler ved foringsplassen
17.11.2003
Fuglevennen
Leinstrand (Trondheim, Trøndelag)
Grønnfink (30)
Gråspurv (20)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (4)
Kråke (4)
Granmeis (2)
Gulspurv (2)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
10.11.2003
Fuglevennen
Leinstrand (Trondheim, Trøndelag)
Sidensvans (40)
Grønnfink (30)
Gråspurv (20)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (4)
Kråke (4)
Granmeis (2)
Gulspurv (2)
Fugler ved foringsplassen
03.11.2003
Fuglevennen
Leinstrand (Trondheim, Trøndelag)
Gråspurv (20)
Grønnfink (4)
Kråke (4)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
01.11.2004
NOF Hordaland
Christieparken (Bergen, Vestland)
Kråke (115)
Sidensvans (100)
Bjørkefink (75)
Ringdue (25)
Gråtrost (15)
Skjære (15)
Gråspurv (13)
Grønnfink (12)
Tyrkerdue (12)
Bydue (10)
Kjøttmeis (9)
Svarttrost (9)
Dompap (8)
Blåmeis (7)
Gjerdesmett (7)
Rødstrupe (4)
Rødvingetrost (4)
Spettmeis (4)
Grønnsisik (2)
Bokfink (1)
Spurvehauk (1)
Fugleliv langs kyst og vatn
18.10.2004
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Kråke (Corvus cornix)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Fugler i bymiljø
15.09.2004
Sonans Privatgymnas AS/Avd Bergen
Bergen sentrum (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Bydue (Columba livia domestica)
Kråke (Corvus cornix)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Gråspurv (Passer domesticus)
Skjære (Pica pica)
Svarttrost (Turdus merula)
Fugler i bymiljø
14.09.2004
Sonans Privatgymnas AS/Avd Bergen
Bergen sentrum (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bydue (Columba livia domestica)
Kråke (Corvus cornix)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Skjære (Pica pica)
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)
Fugleliv langs kyst og vatn
01.09.2004
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Toppand (Aythya fuligula)
Kanadagås (Branta canadensis)
Kvinand (Bucephala clangula)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Fugleliv langs kyst og vatn
06.09.2004
Sunnylven skule
Helsetvatnet (Stranda, Møre og Romsdal)
And (Anatidae sp.)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kråke (Corvus cornix)
Fugleliv langs kyst og vatn
14.06.2004
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Skjære (Pica pica)
Sandsvale (Riparia riparia)
Kattugle (Strix aluco)
Rødstilk (Tringa totanus)
Rødvingetrost (Turdus iliacus)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
09.06.2004
Nyborg skole
Øysand (Melhus, Trøndelag)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Sanglerke (Alauda arvensis)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Laksand (Mergus merganser)
Siland (Mergus serrator)
Storspove (Numenius arquata)
Buskskvett (Saxicola rubetra)
Stær (Sturnus vulgaris)
Gluttsnipe (Tringa nebularia)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Fugleliv langs kyst og vatn
27.05.2004
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Fiskemåke (Larus canus)
Kattugle (Strix aluco)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
12.05.2004
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
07.05.2004
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Storspove (Numenius arquata)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
05.05.2004
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Svarttrost (Turdus merula)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
««første 92 821 - 92 835 av 92 835