Slekt: Acrocephalus

Når kommer våren?
18.06.2020
Nina Halvorsen
Goggestredet 28 (Kongsvinger, Innlandet)
03.04.2020 Ankomst svarttrost
11.04.2020 Ankomst stær
10.04.2020 Ankomst sivsanger
21.04.2020 Voksenstadiet sitronsommerfugl
22.04.2020 Ankomst sangsvane
21.02.2020 Ankomst rødstrupe
12.05.2020 Ankomst rødstjert
10.04.2020 Ankomst linerle
10.04.2020 Voksenstadiet husflue
11.04.2020 Ankomst heipiplerke
05.05.2020 Ankomst gråtrost
02.03.2020 Ankomst gråsisik
03.04.2020 Ankomst grønnspett
07.03.2020 Ankomst flaggspett
26.04.2020 Ankomst fiskemåke
02.04.2020 Ankomst bokfink
21.04.2020 Voksenstadiet admiral
21.04.2020 Voksenstadiet stikkemygg
11.04.2020 Voksenstadiet humler
Fugler ved foringsplassen
06.07.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråtrost (8)
Rødvingetrost (8)
Svarthvit fluesnapper (5)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Buskskvett (2)
Linerle (2)
Måltrost (2)
Sivsanger (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
30.06.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråtrost (10)
Kjøttmeis (8)
Skjære (5)
Svarthvit fluesnapper (5)
Bjørkefink (4)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Grønnfink (4)
Kråke (4)
Måltrost (4)
Gråmåke (2)
Linerle (2)
Sivsanger (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Løvsanger (1)
Rugde (1)
Sangsvane (1)
Slagugle (1)
Fugler ved foringsplassen
21.06.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråtrost (10)
Bjørkefink (8)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Måltrost (2)
Sangsvane (2)
Sivsanger (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Rugde (1)
Fugler ved foringsplassen
13.06.2018
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Låvesvale (12)
Gråtrost (10)
Bjørkefink (8)
Grønnfink (8)
Rødvingetrost (8)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Linerle (2)
Rødstrupe (2)
Sivsanger (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Svarttrost (2)
Måltrost (1)
Fugler ved foringsplassen
11.06.2018
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråtrost (10)
Rødvingetrost (10)
Bjørkefink (8)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (4)
Grønnfink (4)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Linerle (2)
Måltrost (2)
Sivsanger (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Svarttrost (2)
Blåstrupe (1)
Hare (1)
Fugler ved foringsplassen
25.04.2016
Myrto Pyrli
Tårnbyveien Nord Borettslag (Lillestrøm, Viken)
Grønnfink (5)
Blåmeis (3)
Skjære (3)
Fiskemåke (2)
Gråtrost (2)
Sildemåke (2)
Kråke (1)
Linerle (1)
Pilfink (1)
Sivsanger (1)
Svarttrost (1)
Når kommer våren?
19.06.2015
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
17.06.2015 Ankomst sivsanger
17.06.2015 Sang for første gang sivsanger
Fugler ved foringsplassen
13.05.2013
olav Øverlien
Grovene (Sunnfjord, Vestland)
Grønnsisik (12)
Bokfink (6)
Kjøttmeis (4)
Dompap (2)
Løvmeis (2)
Svarttrost (2)
Bjørkefink (1)
Blåmeis (1)
Gjerdesmett (1)
Gråspurv (1)
Rødstrupe (1)
Sivsanger (1)
Fugler ved foringsplassen
23.04.2013
Kent Lennart Vassdal
Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)
Stær (153)
Gråtrost (120)
Snøspurv (50)
Blåmeis (40)
Kjøttmeis (39)
Dompap (35)
Måltrost (30)
Rødvingetrost (25)
Svarttrost (25)
Grønnsisik (23)
Skjære (23)
Bjørkefink (21)
Ringtrost (20)
Gulspurv (17)
Granmeis (14)
Gråspett (14)
Storspove (14)
Tjeld (14)
Bokfink (13)
Linerle (10)
Ringdue (4)
Havørn (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Sivsanger (1)
Spurvehauk (1)
Tornirisk (1)
Når kommer våren?
03.05.2013
Kent Lennart Vassdal
Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)
22.04.2013 Ankomst linerle
04.04.2013 Ankomst bokfink
18.03.2013 Ankomst tjeld
18.03.2013 Ankomst stær
26.04.2013 Ankomst rørsanger
28.04.2013 Ankomst gråtrost
29.04.2013 Ankomst ringtrost
04.04.2013 Ankomst bjørkefink
09.04.2013 Ankomst småspove
28.04.2013 Ankomst rødvingetrost
09.04.2013 Ankomst snøspurv
29.04.2013 Ankomst hagesanger
28.04.2013 Ankomst tornirisk
27.04.2013 Ankomst sivsanger
Fugler ved foringsplassen
11.06.2012
Jøran Røsaker
Børsesjø (Skien, Vestfold og Telemark)
Knoppsvane (8)
Sivspurv (7)
Gråtrost (5)
Rørsanger (4)
Sothøne (4)
Gråhegre (3)
Kanadagås (3)
Stokkand (3)
Vipe (3)
Makrellterne (2)
Musvåk (2)
Toppdykker (2)
Tårnseiler (2)
Sanglerke (1)
Vannrikse (1)
Fugler ved foringsplassen
23.04.2012
Kent Lennart Vassdal
Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)
Gråtrost (700)
Rødvingetrost (300)
Måltrost (150)
Ringtrost (150)
Gråmåke (100)
Kråke (70)
Svarttrost (70)
Bjørkefink (50)
Bokfink (50)
Stær (50)
Tjeld (42)
Gulspurv (40)
Grønnfink (30)
Skjære (30)
Blåmeis (25)
Kjøttmeis (25)
Dompap (21)
Gråspurv (21)
Snøspurv (20)
Gråsisik (14)
Storspove (14)
Vipe (12)
Grønnsisik (8)
Ringdue (7)
Havørn (3)
Linerle (3)
Rørsanger (3)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Spurvehauk (2)
Gråspett (1)
Når kommer våren?
30.04.2012
Kent Lennart Vassdal
Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)
28.04.2012 Ankomst linerle
20.04.2012 Ankomst vipe
22.04.2012 Ankomst bjørkefink
25.04.2012 Ankomst rørsanger
24.04.2012 Ankomst rødvingetrost
24.04.2012 Ankomst gråtrost
24.04.2012 Ankomst ringtrost
25.04.2012 Ankomst grønnsisik
Fugler ved foringsplassen
23.04.2011
Kent Lennart Vassdal
Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)
Gråtrost (1250)
Rødvingetrost (450)
Gråmåke (200)
Måltrost (185)
Ringtrost (125)
Stær (80)
Svarttrost (66)
Tjeld (50)
Bjørkefink (37)
Storspove (32)
Bokfink (30)
Grønnfink (27)
Blåmeis (25)
Kjøttmeis (23)
Skjære (21)
Gulspurv (16)
Kråke (15)
Vipe (12)
Linerle (10)
Rørsanger (5)
Havørn (4)
Rødstrupe (3)
1-15 av 61 siste»»