Familie: Fossekallfamilien (Cinclidae)

Fugler ved foringsplassen
29.12.2019
kjetil tufte
mjåtveit (Meland, Hordaland)
Bjørkefink (30)
Kjøttmeis (11)
Gulspurv (10)
Blåmeis (6)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Grønnsisik (4)
Fossekall (3)
Fuglekonge (2)
Gjerdesmett (2)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Enkeltbekkasin (1)
Flaggspett (1)
Gråhegre (1)
Hønsehauk (1)
Kattugle (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugleobservasjoner
14.12.2019
Alf-Harald Rosenberg
Dokkaelva (Nordre Land, Oppland)
Fossekallfamilien (Cinclidae)
 
Fugler ved foringsplassen
01.12.2019
Aage Kvendseth
Davik Ytre, Elverhøi (Bremanger, Sogn og Fjordane)
Bjørkefink (65)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (5)
Løvmeis (3)
Skjære (3)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Fossekall (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.07.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord fjære (Kvænangen, Troms)
Bergand (20)
Fiskemåke (20)
Sandlo (20)
Stokkand (14)
Rødnebbterne (10)
Grågås (8)
Gråmåke (8)
Laksand (8)
Makrellterne (8)
Rødstilk (8)
Gråhegre (6)
Svartbak (6)
Brunnakke (5)
Gråtrost (5)
Kråke (5)
Storspove (5)
Hettemåke (4)
Krykkje (4)
Ravn (4)
Rødvingetrost (4)
Fjæreplytt (2)
Fossekall (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Fiskeørn (1)
 
Når kommer våren?
14.05.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
14.05.2019 Ankomst taksvale
12.05.2019 Ankomst fossekall
14.05.2019 Ankomst brunnakke
 
Fugler ved foringsplassen
08.05.2019
Helge Halse
Møllebakken 73A (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Fossekall (1)
Når kommer våren?
21.04.2019
L. B. Talstad
Farstadvegen 302 (Fræna, Møre og Romsdal)
19.04.2019 Ankomst fossekall
 
Fugler ved foringsplassen
02.03.2019
Trond Asbjørn Aamodt
Bingsfossen (Sørum, Akershus)
Stokkand (15)
Brunnakke (6)
Fossekall (5)
Storskarv (3)
Svarttrost (2)
 
Fugler ved foringsplassen
03.02.2019
Lise Haugli
Engata 1 (Jevnaker, Oppland)
Grønnfink (30)
Gråspurv (9)
Pilfink (7)
Skjære (5)
Stillits (4)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Fossekall (1)
Islom (1)
 
Fugler ved foringsplassen
02.02.2019
Margunn Hylland
Hylland (Aurland, Sogn og Fjordane)
Kjøttmeis (8)
Løvmeis (8)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Gjerdesmett (3)
Fossekall (2)
Dompap (1)
 
Når kommer våren?
01.02.2019
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
01.02.2019 Ankomst gråspurv
01.02.2019 Ankomst fossekall
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Geir støfring
Støfringshaug (Jølster, Sogn og Fjordane)
Kråke (30)
Skjære (12)
Kjøttmeis (10)
Ravn (10)
Blåmeis (4)
Fossekall (4)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Anne Marie Viken
Viken (Sel, Oppland)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (5)
Dompap (4)
Fossekall (4)
Gulspurv (4)
Skjære (4)
Gråsisik (3)
Svartmeis (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Anlaug Ulsund
Austafjord (Vikna, Nord-Trøndelag)
Grønnfink (12)
Kjøttmeis (8)
Dompap (4)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Stillits (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Fossekall (1)
Kongeørn (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Per Aage Bolstad
Bolstad (Voss, Hordaland)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (3)
Dompap (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Fossekall (1)
Havørn (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
 
1-15 av 395 siste»»