Slekt: Alca

Fugler ved foringsplassen
23.01.2020
L3if Gunnar Fjøsne
Nord-Hidle (Stavanger, Rogaland)
Ærfugl (136)
Kjøttmeis (16)
Blåmeis (12)
Fiskemåke (8)
Alke (6)
Stær (5)
Svartmeis (5)
Grønnfink (4)
Svarttrost (4)
Gråspurv (3)
Gulspurv (3)
Spettmeis (3)
Havørn (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Ole A. Langli
Stranda (Moss, Viken)
Pilfink (8)
Grønnfink (6)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Grønnsisik (4)
Stokkand (4)
Blåmeis (3)
Storskarv (3)
Gråmåke (2)
Kråke (2)
Laksand (2)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Ærfugl (2)
Alke (1)
Duetrost (1)
Gjerdesmett (1)
Ravn (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (12)
Skjære (8)
Ærfugl (8)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Stær (4)
Gråhegre (3)
Katt (3)
Fiskemåke (2)
Knoppsvane (2)
Rådyr (2)
Storskarv (2)
Svartmeis (2)
Alke (1)
Granmeis (1)
Havørn (1)
Mink (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2018
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (15)
Blåmeis (12)
Svartmeis (11)
Fiskemåke (10)
Gråhegre (10)
Kjøttmeis (6)
Ærfugl (6)
Brunsisik (5)
Gjerdesmett (5)
Kråke (5)
Storskarv (5)
Skjære (4)
Bergirisk (3)
Katt (3)
Rådyr (3)
Rødstrupe (3)
Stær (3)
Alke (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grevling (2)
Gråsisik (2)
Havørn (2)
Kjernebiter (2)
Rødrev (2)
Spettmeis (2)
Mink (1)
Ringdue (1)
Fugler ved foringsplassen
25.04.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråmåke (30)
Snøspurv (30)
Alke (25)
Ærfugl (18)
Kråke (16)
Grågås (15)
Fiskemåke (10)
Gråspurv (10)
Siland (8)
Havelle (7)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Tjeld (6)
Ravn (5)
Dompap (4)
Stokkand (4)
Storspove (4)
Svartbak (4)
Granmeis (3)
Grønnfink (3)
Lirype (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Fjellvåk (2)
Gulspurv (2)
Havørn (2)
Nøtteskrike (2)
Orrfugl (2)
Smålom (2)
Storskarv (2)
Elg (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2016
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Kvinand (200)
Ærfugl (35)
Kråke (30)
Siland (25)
Gråspurv (20)
Stokkand (18)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (12)
Gråmåke (12)
Pilfink (8)
Svartbak (6)
Skjære (4)
Knoppsvane (3)
Laksand (3)
Grønnfink (2)
Svarttrost (2)
Alke (1)
Dvergdykker (1)
Gjerdesmett (1)
Gulspurv (1)
Lappfiskand (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (15)
Blåmeis (12)
Gjerdesmett (10)
Storskarv (10)
Kråke (9)
Ærfugl (8)
Kjøttmeis (5)
Stær (5)
Toppmeis (5)
Brunsisik (4)
Fiskemåke (4)
Gulspurv (4)
Skjære (4)
Grevling (3)
Gråhegre (3)
Havørn (3)
Kvinand (3)
Rådyr (3)
Rødstrupe (3)
Alke (2)
Gråsisik (2)
Katt (2)
Tyrkerdue (2)
Knoppsvane (1)
Mink (1)
Ringdue (1)
Spurvehauk (1)
Toppdykker (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Ole Øystein Nybø
Apalset (Ålesund, Møre og Romsdal)
Blåmeis (6)
Gråmåke (5)
Gråspurv (5)
Kråke (3)
Storskarv (3)
Siland (2)
Skjære (2)
Alke (1)
Kjøttmeis (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Gunn Langaas
Sletten (Senja, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Ærfugl (17)
Kjøttmeis (14)
Granmeis (11)
Lirype (9)
Kråke (7)
Stokkand (7)
Svartbak (7)
Toppskarv (7)
Alke (5)
Havelle (5)
Havørn (5)
Grønnfink (4)
Ravn (4)
Dompap (3)
Gråhegre (3)
Orrfugl (3)
Skjære (3)
Storfugl (3)
Blåmeis (2)
Gråmåke (2)
Svarttrost (2)
Hubro (1)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
20.04.2015
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråmåke (65)
Snøspurv (35)
Alke (15)
Ærfugl (15)
Svartbak (11)
Kråke (10)
Fiskemåke (7)
Gråspurv (7)
Skjære (7)
Tjeld (7)
Kjøttmeis (5)
Stokkand (5)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Laksand (4)
Siland (2)
Smålom (2)
Storskarv (2)
Fjellvåk (1)
Havørn (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
20.04.2015
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråmåke (65)
Snøspurv (35)
Alke (15)
Ærfugl (15)
Svartbak (11)
Kråke (10)
Fiskemåke (7)
Gråspurv (7)
Skjære (7)
Tjeld (7)
Kjøttmeis (5)
Stokkand (5)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Laksand (4)
Siland (2)
Smålom (2)
Storskarv (2)
Fjellvåk (1)
Havørn (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2015
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Kvinand (35)
Ærfugl (30)
Gråmåke (25)
Storskarv (20)
Gråspurv (18)
Stokkand (18)
Pilfink (15)
Siland (15)
Sjøorre (12)
Sidensvans (9)
Blåmeis (8)
Skjære (8)
Kråke (4)
Svartbak (4)
Svarttrost (4)
Alkekonge (3)
Gulspurv (2)
Knoppsvane (2)
Laksand (2)
Svartand (2)
Alke (1)
Dvergdykker (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2015
Robert A. Hansen
Fiskfjord (Sortland - Suortá, Nordland)
Havelle (40)
Alke (20)
Stokkand (20)
Ærfugl (20)
Kjøttmeis (15)
Gråhegre (10)
Bjørkefink (6)
Kråke (6)
Granmeis (4)
Havørn (4)
Skjære (4)
Dompap (2)
Fossekall (1)
Nøtteskrike (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Lloyd Kristensen
Makrelodden (Lindesnes, Agder)
Kråke (18)
Gråmåke (8)
Gråhegre (5)
Storskarv (5)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Svartbak (2)
Alke (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
04.01.2015
jarle arild earl angell
Hamreområdet (Osterøy, Vestland)
Alke (70)
Bergand (60)
Kjøttmeis (25)
Hjort (13)
Blåmeis (12)
Gråspurv (8)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Gulspurv (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Piggsvin (1)
1-15 av 25 siste»»