Art: Tyvjo (Stercorarius parasiticus)

Når kommer våren?
30.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms)
02.05.2017 Ankomst tyvjo
04.02.2017 Ankomst storspove
10.04.2017 Ankomst storlom
20.05.2017 Ankomst ringtrost
30.05.2017 Ankomst måltrost
30.05.2017 Ankomst heipiplerke
18.05.2017 Blomstring hagenøkleblom
30.05.2017 Ankomst gransanger
15.04.2017 Ankomst fjæreplytt
26.05.2017 Voksenstadiet humler
Fugler ved foringsplassen
25.06.2015
Knut-Are Nilssen
Torsmo Senja (Lenvik, Troms)
Brunnakke (150)
Grågås (50)
Kråke (40)
Sangsvane (32)
Kjøttmeis (30)
Gråspurv (20)
Stokkand (20)
Laksand (14)
Granmeis (12)
Dompap (6)
Gråhegre (6)
Heilo (6)
Linerle (6)
Skjære (5)
Enkeltbekkasin (4)
Fossekall (4)
Grønnfink (4)
Ravn (4)
Tyvjo (4)
Gjøk (2)
Horndykker (2)
Kongeørn (2)
Nøtteskrike (1)
Blåmeis (0)
Når kommer våren?
11.05.2014
Roald Inge Nilsen
Skallelv (Vadsø, Finnmark)
10.05.2014 Ankomst tyvjo
Når kommer våren?
09.05.2013
Birger Knudsen
Svartnes havn (Vardø, Finnmark)
09.05.2013 Ankomst tyvjo
Når kommer våren?
20.05.2012
Erik Imerslund
Oldereidet (Porsanger, Finnmark)
17.05.2012 Ankomst rødnebbterne
16.05.2012 Ankomst tyvjo
16.05.2012 Ankomst linerle
17.05.2012 Ankomst hettemåke
17.05.2012 Ankomst blåmeis
17.05.2012 Ankomst enkeltbekkasin
16.05.2012 Ankomst gråtrost
19.05.2012 Ankomst trane
Når kommer våren?
22.05.2011
Erik Imerslund
Oldereidet (Porsanger, Finnmark)
15.05.2011 Ankomst rødnebbterne
14.05.2011 Ankomst tyvjo
Når kommer våren?
14.05.2010
Odd Ivar Woll
Rebbenesøy. Karlsøy komune (Tromsø, Troms)
08.05.2010 Ankomst linerle
08.05.2010 Ankomst linerle
12.05.2010 Ankomst sanglerke
11.05.2010 Ankomst rødvingetrost
11.05.2010 Ankomst heipiplerke
11.05.2010 Ankomst tyvjo
08.05.2010 Ankomst rødstilk
13.05.2010 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
09.05.2010
Birger Knudsen
Svartneshavna (Vardø, Finnmark)
09.05.2010 Ankomst tyvjo
Når kommer våren?
28.05.2009
Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter/Billefjord skole
billefjord (Porsanger, Finnmark)
11.04.2009 Ankomst sangsvane
02.05.2009 Ankomst havelle
02.05.2009 Ankomst rødvingetrost
10.05.2009 Ankomst gråhegre
10.05.2009 Ankomst trane
09.05.2009 Ankomst tyvjo
13.04.2009 Ankomst polarsnipe
09.04.2009 Ankomst grågås
01.04.2009 Ankomst stokkand
08.04.2009 Ankomst storspove
03.05.2009 Ankomst svarttrost
02.05.2009 Ankomst linerle
23.05.2009 Ankomst gjøk
02.04.2009 Ankomst tjeld
13.04.2009 Ankomst vipe
08.05.2009 Blomstring hestehov
25.05.2009 Bladsprett (musøre) bjørk
04.04.2009 Gåsunger selje
27.04.2009 Ankomst svarthvit fluesnapper
29.04.2009 Ankomst stær
07.04.2009 Ankomst snøspurv
02.05.2009 Ankomst gråtrost
02.05.2009 Ankomst horndykker
11.04.2009 Ankomst sangsvane
02.05.2009 Ankomst havelle
02.05.2009 Ankomst rødvingetrost
10.05.2009 Ankomst gråhegre
10.05.2009 Ankomst trane
09.05.2009 Ankomst tyvjo
13.04.2009 Ankomst polarsnipe
09.04.2009 Ankomst grågås
01.04.2009 Ankomst stokkand
08.04.2009 Ankomst storspove
27.04.2009 Ankomst svarthvit fluesnapper
29.04.2009 Ankomst stær
07.04.2009 Ankomst snøspurv
02.05.2009 Ankomst gråtrost
02.05.2009 Ankomst horndykker
01.05.2009 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
01.06.2008
Olaf Hunsdal
Kjækan (Kvænangen, Troms)
01.06.2008 Ankomst tyvjo
Når kommer våren?
25.05.2008
Odd Ivar Woll
Rebbenesøy. Karlsøy komune (Tromsø, Troms)
24.05.2008 Ankomst gjøk
24.05.2008 Ankomst gjøk
24.05.2008 Ankomst makrellterne
25.05.2008 Ankomst tyvjo
10.05.2008 Ankomst teist
17.05.2008 Ankomst bjørkefink
24.05.2008 Ankomst jaktfalk
25.05.2008 Ankomst fjelljo
15.05.2008 Ankomst sildemåke
Når kommer våren?
20.05.2008
Hans Karl Karlsen
Torgnes Storsanden (Brønnøy, Nordland)
20.05.2008 Ankomst tyvjo
Når kommer våren?
06.05.2008
NOF Hordaland
Goddo (Bømlo, Hordaland)
06.05.2008 Ankomst tyvjo
Når kommer våren?
01.05.2008
Arve Henningsen
Røstlandet (Røst, Nordland)
01.05.2008 Ankomst svarthalespove
01.05.2008 Ankomst tyvjo
Når kommer våren?
05.06.2007
Hans Karl Karlsen
Torgnes Storsanden (Brønnøy, Nordland)
03.06.2007 Ankomst tyvjo
1-15 av 25 siste»»