Familie: Måkefamilien (Laridae)

Fugleliv langs kyst og vatn
01.06.1993
Bryne vidaregåande skule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Fugleliv langs kyst og vatn
28.09.1994
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
And (Anatidae sp.)
Svane (Cygnus sp.)
Sothøne (Fulica atra)
Måker (Laridae sp.)
Fugleliv langs kyst og vatn
11.09.1991
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
And (Anatidae sp.)
Svane (Cygnus sp.)
Måker (Laridae sp.)
Fugleliv langs kyst og vatn
24.10.1990
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
And (Anatidae sp.)
Svane (Cygnus sp.)
Måker (Laridae sp.)
Terner (Sternidae sp.)
Fugleliv langs kyst og vatn
29.09.1993
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
And (Anatidae sp.)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Svane (Cygnus sp.)
Måker (Laridae sp.)
Fugleliv langs kyst og vatn
16.09.1992
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
And (Anatidae sp.)
Svane (Cygnus sp.)
Måker (Laridae sp.)
Terner (Sternidae sp.)
Fugleliv langs kyst og vatn
04.05.1992
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Svane (Cygnus sp.)
Måker (Laridae sp.)
Fugleliv langs kyst og vatn
05.09.1989
Brumundal videregående skole, SAK
Stavsjø (Ringsaker, Innlandet)
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Sothøne (Fulica atra)
Sivhøne (Gallinula chloropus)
Måker (Laridae sp.)
Snipefamilien (Scolopacidae)
Fugleliv langs kyst og vatn
16.06.1993
Fræna vidaregåande skole
Hostadvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Fiskemåke (Larus canus)
Fugleliv langs kyst og vatn
08.09.1992
Forskolen for sivile vernepliktige
Hostadvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Fiskemåke (Larus canus)
Fugleliv langs kyst og vatn
10.06.1993
Askim videregående skole
Kolbjørnviksjøen (Marker, Viken)
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)
Kanadagås (Branta canadensis)
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
Fiskemåke (Larus canus)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Fugleliv langs kyst og vatn
28.05.1991
Askim videregående skole
Kolbjørnviksjøen (Marker, Viken)
Svartspett (Dryocopus martius)
Fiskemåke (Larus canus)
Grønnspett (Picus viridis)
Rugde (Scolopax rusticola)
Rødnebbterne (Sterna paradisaea)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
27.05.1992
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Brunnakke (Anas penelope)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Toppand (Aythya fuligula)
Brushane (Calidris pugnax)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Gråmåke (Larus argentatus)
Horndykker (Podiceps auritus)
Rødstilk (Tringa totanus)
Fugleliv langs kyst og vatn
03.06.1993
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Tårnseiler (Apus apus)
Toppand (Aythya fuligula)
Brushane (Calidris pugnax)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Granmeis (Poecile montanus)
Snipe (Scolopacidae sp.)
Tringa
Fugleliv langs kyst og vatn
02.09.1993
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Toppand (Aythya fuligula)
Ravn (Corvus corax)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Fiskemåke (Larus canus)
Sjøorre (Melanitta fusca)
Sandsvale (Riparia riparia)
Gråtrost (Turdus pilaris)
««første 5 701 - 5 715 av 5 715