Slekt: Gallinago

Når kommer våren?
02.05.2021
Edin Reinholtsen
Sildpollen (Sortland - Suortá, Nordland)
01.05.2021 Ankomst enkeltbekkasin
Når kommer våren?
29.04.2021
Marit Hansen
Lines (Åfjord, Trøndelag)
19.04.2021 Ankomst linerle
26.04.2021 Ankomst enkeltbekkasin
17.04.2021 Bladsprett (musøre) bjørk
18.04.2021 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
26.04.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
24.04.2021 Sang for første gang rødvingetrost
26.04.2021 Ankomst ringtrost
24.04.2021 Sang for første gang måltrost
26.04.2021 Ankomst enkeltbekkasin
24.04.2021 Blomstring nøkleblomslekta
26.04.2021 Blomstring løvetannslekta
Når kommer våren?
19.04.2021
Kari Johanne Todal
Røssgardbakken 11 (Aukra, Møre og Romsdal)
19.04.2021 Sang for første gang enkeltbekkasin
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Turid Iversen
Storekalvøy (Ålesund, Møre og Romsdal)
Siland (8)
Svarttrost (8)
Blåmeis (6)
Gråhegre (5)
Kråke (4)
Havørn (2)
Spettmeis (2)
Enkeltbekkasin (1)
Kjøttmeis (1)
Kongeørn (1)
Oter (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2021
Egil Omdal
Kvassåsen (Sokndal, Rogaland)
Gråspurv (27)
Svarttrost (16)
Kjøttmeis (3)
Kråke (3)
Rødstrupe (3)
Skjære (3)
Tyrkerdue (3)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Bokfink (1)
Enkeltbekkasin (1)
Flaggspett (1)
Musvåk (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Hanne Olsen
Breidvik (Hadsel, Nordland)
Gråspurv (14)
Krattspissmus (10)
Dompap (5)
Kråke (4)
Skjære (4)
Kjøttmeis (3)
Elg (2)
Havørn (2)
Knoppsvane (2)
Blåmeis (1)
Enkeltbekkasin (1)
Hare (1)
Oter (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Yngve Telle
Kausland, Stortre (Øygarden, Vestland)
Blåmeis (6)
Svarttrost (5)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (3)
Enkeltbekkasin (2)
Havørn (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Svartmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2021
Ingrid Halvorsen
Austvoll (Sandnes, Rogaland)
Svarttrost (12)
Pilfink (9)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (5)
Bokfink (3)
Rødstrupe (3)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Enkeltbekkasin (1)
Kråke (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Tone Solheim
Grønnevikveien 104 (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Markmus (2)
Enkeltbekkasin (1)
Gjerdesmett (1)
Havørn (1)
Hønsehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Heidi Nilsen
Øygardsvegen 44 (Karmøy, Rogaland)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Pilfink (3)
Svartmeis (3)
Svarttrost (3)
Kattugle (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Enkeltbekkasin (1)
Hubro (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Linda Lande
Lalandsvegen 160 (Klepp, Rogaland)
Gråspurv (8)
Storspove (4)
Svarttrost (4)
Kjøttmeis (2)
Pilfink (2)
Enkeltbekkasin (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Arne Osland
Mellemstrand (Time, Rogaland)
Gulspurv (8)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Kråke (3)
Rødstrupe (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Elg (2)
Gjerdesmett (2)
Katt (2)
Pilfink (2)
Ravn (2)
Rådyr (2)
Rødrev (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Enkeltbekkasin (1)
Grevling (1)
Gråspett (1)
Hare (1)
Havørn (1)
Kongeørn (1)
Mink (1)
Mår (1)
Rugde (1)
Snømus (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2021
Solveig Rafos
Sandebukta 2 (Randaberg, Rogaland)
Gråspurv (12)
Pilfink (12)
Svarttrost (12)
Stær (8)
Blåmeis (3)
Bokfink (2)
Gjerdesmett (2)
Kjøttmeis (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Enkeltbekkasin (1)
Grønnfink (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2021
Rita Haagenvik Fylkesnes
Visnesgarden (Karmøy, Rogaland)
Stær (20)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (14)
Svarttrost (12)
Gråmåke (6)
Stokkand (6)
Gråtrost (5)
Kråke (4)
Skjære (4)
Storskarv (4)
Gråhegre (3)
Katt (3)
Rødstrupe (3)
Sangsvane (3)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Ærfugl (2)
Bokfink (1)
Brunrotte (1)
Dompap (1)
Enkeltbekkasin (1)
Gjerdesmett (1)
Gråspett (1)
Gråspurv (1)
Havørn (1)
Hubro (1)
Spurvehauk (1)
1 - 15 av 261 siste»»