Familie: Tjeldfamilien (Haematopodidae)

Når kommer våren?
21.04.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
18.03.2019 Sang for første gang tjeld
18.03.2019 Ankomst tjeld
21.04.2019 Sang for første gang svarttrost
28.03.2019 Sang for første gang storspove
28.03.2019 Ankomst storspove
18.04.2019 Voksenstadiet neslesommerfugl
Når kommer våren?
19.04.2019
Paal-Magnus Solvang
Tjeldnes (Tjeldsund, Nordland)
10.03.2019 Sang for første gang tjeld
10.03.2019 Ankomst tjeld
13.04.2019 Sang for første gang storspove
13.04.2019 Ankomst storspove
17.04.2019 Ankomst kongeørn
18.04.2019 Sang for første gang enkeltbekkasin
Når kommer våren?
08.04.2019
Brynjar Wikeland
Rå (Kvæfjord, Troms)
28.03.2019 Sang for første gang tjeld
28.03.2019 Ankomst tjeld
04.04.2019 Sang for første gang stær
04.04.2019 Ankomst stær
06.04.2019 Sang for første gang fiskemåke
06.04.2019 Ankomst fiskemåke
06.04.2019 Ankomst bjørkefink
Når kommer våren?
07.04.2019
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Vikna, Nord-Trøndelag)
30.03.2019 Sang for første gang vipe
10.03.2019 Ankomst vipe
25.02.2019 Sang for første gang tjeld
25.02.2019 Ankomst tjeld
06.04.2019 Sang for første gang stær
06.04.2019 Ankomst stær
30.03.2019 Sang for første gang storspove
30.03.2019 Ankomst storspove
28.03.2019 Voksenstadiet stor kålsommerfugl
07.04.2019 Sang for første gang steinskvett
07.04.2019 Ankomst steinskvett
01.03.2019 Blomstring snøklokke
04.04.2019 Første observasjon skogflaggermus
04.03.2019 Sang for første gang sangsvane
04.03.2019 Ankomst sangsvane
30.03.2019 Sang for første gang sandlo
03.03.2019 Ankomst sandlo
06.03.2019 Ankomst rødvingetrost
04.04.2019 Voksenstadiet neslesommerfugl
25.02.2019 Blomstring hestehov
27.03.2019 Sang for første gang grågås
27.03.2019 Ankomst grågås
Når kommer våren?
06.04.2019
Charlotte Bakke
Ølensvåg (Etne, Hordaland)
06.04.2019 Ankomst tjeld
Når kommer våren?
05.04.2019
Bård Johan Olsen
Straumfjord (Steigen, Nordland)
20.03.2019 Ankomst tjeld
04.04.2019 Ankomst gulspurv
03.04.2019 Ankomst fiskemåke
Når kommer våren?
05.04.2019
Åshild Windseth
Øvre Langviksveien 17 (Namdalseid, Nord-Trøndelag)
02.04.2019 Ankomst tjeld
04.04.2019 Ankomst spettmeis
30.03.2019 Ankomst munk
27.03.2019 Blomstring hestehov
02.04.2019 Ankomst fiskemåke
02.04.2019 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
05.04.2019
Arne Kjell Askeland
Raglamyr (Haugesund, Rogaland)
05.04.2019 Blomstring tusenfryd
05.04.2019 Sang for første gang tjeld
05.04.2019 Ankomst linerle
Når kommer våren?
04.04.2019
Harald Mork
Soltun (Eide, Møre og Romsdal)
21.03.2019 Ankomst vipe
15.03.2019 Sang for første gang tjeld
15.03.2019 Ankomst tjeld
01.04.2019 Sang for første gang stær
01.03.2019 Ankomst stær
03.04.2019 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
04.04.2019
Edin Reinholtsen
Sildpollen (Sortland, Nordland)
29.03.2019 Ankomst tjeld
03.04.2019 Ankomst småspove
Når kommer våren?
02.04.2019
Odd Nielsen
Ilsvika (Trondheim, Sør-Trøndelag)
01.04.2019 Ankomst tjeld
Når kommer våren?
29.03.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
28.03.2019 Sang for første gang tjeld
28.03.2019 Ankomst tjeld
Når kommer våren?
29.03.2019
Hadsel videregående skole/Stokmarknes
Hadsel Videregående Stokmarknes / Melbu (Hadsel, Nordland)
15.03.2019 Ankomst tjeld
28.03.2019 Reirbygging skjære
27.03.2019 Ankomst kanadagås
Når kommer våren?
29.03.2019
Grethe Nicolaysen
Borkenes (Kvæfjord, Troms)
28.03.2019 Ankomst tjeld
Fugleliv langs kyst og vatn
24.03.2019
Richard
Elnastangen (Asker, Akershus)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Fugler (Aves)
Kvinand (Bucephala clangula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Måkefamilien (Laridae)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Siland (Mergus serrator)
Nordlig storskarv (Phalacrocorax carbo carbo)
Ærfugl (Somateria mollissima)
««første 16-30 av 1803 siste»»