Familie: Skarvefamilien (Phalacrocoracidae)

Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Rigmor Bekken
Kyst (Frøya, Sør-Trøndelag)
Grønnfink (6)
Fiskemåke (5)
Gråspurv (5)
Kråke (3)
Storskarv (3)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Blåmeis (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Jannicke tanita johnson
Skredestranda 127 (Sande, Møre og Romsdal)
Fiskemåke (40)
Kråke (19)
Svarttrost (15)
Grønnfink (10)
Blåmeis (9)
Gråmåke (9)
Kjøttmeis (9)
Svartmeis (8)
Grønnsisik (7)
Granmeis (6)
Katt (6)
Bokfink (4)
Dompap (4)
Havørn (4)
Hjort (4)
Ravn (4)
Rødstrupe (4)
Siland (4)
Skjære (4)
Svartbak (4)
Kattugle (3)
Oter (3)
Rødvingetrost (3)
Gjerdesmett (2)
Gråhegre (2)
Nøtteskrike (2)
Sidensvans (2)
Kongeørn (1)
Nordlig storskarv (1)
Pilfink (1)
Ringdue (1)
Stær (1)
Trekryper (1)
Vandrefalk (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2019
Heine A. Halstensen
Tobbholmane (Austevoll, Hordaland)
Storskarv (15)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2019
Trine Lise Fjelldal
Hage Lønset (Molde, Møre og Romsdal)
Kråke (20)
Storskarv (7)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Gråspurv (5)
Grønnfink (3)
Pilfink (3)
Dompap (2)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gråhegre (1)
Gråmåke (1)
Gråsisik (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2019
Tommy Helgesen
Sørstraumvegen 887 (Balsfjord, Troms)
Ærfugl (15)
Storskarv (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2019
Trine Lise Fjelldal
Hage Lønset (Molde, Møre og Romsdal)
Pilfink (7)
Grønnfink (5)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Gråspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Grønnsisik (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Storskarv (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2019
Tommy Helgesen
Sørstraumvegen 887 (Balsfjord, Troms)
Ærfugl (6)
Fiskemåke (2)
Havørn (1)
Storskarv (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Arvid Ytreland
Hansastø (Haugesund, Rogaland)
Skjære (12)
Ærfugl (10)
Kjøttmeis (9)
Gråmåke (6)
Kråke (6)
Storskarv (6)
Blåmeis (5)
Svarttrost (3)
Gråspurv (2)
Knoppsvane (2)
Gråhegre (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Roy-Erik Hansen
Møllestykket på 5360 Kolltveit (Fjell, Hordaland)
Fiskemåke (40)
Ærfugl (12)
Blåmeis (3)
Gråspurv (3)
Kjøttmeis (3)
Storskarv (3)
Svarttrost (3)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2019
Frode Reppe
Vikasundveien 65 (Frøya, Sør-Trøndelag)
Gråspurv (30)
Gråhegre (25)
Gråmåke (10)
Svarttrost (10)
Kjøttmeis (7)
Siland (6)
Blåmeis (5)
Kråke (4)
Svartbak (4)
Svartmeis (4)
Havørn (3)
Oter (3)
Rødstrupe (3)
Nordlig storskarv (2)
Skjære (2)
Stokkand (2)
Dvergfalk (1)
Gjerdesmett (1)
Hønsehauk (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Heidi Esjeholm
Tårnvik (Bodø, Nordland)
Gråmåke (12)
Storskarv (10)
Gulspurv (6)
Stokkand (6)
Havørn (4)
Kjøttmeis (4)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Blåmeis (1)
Rådyr (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2019
Nina Harreschou
Nørsnestangen (Røyken, Buskerud)
Stokkand (60)
Gråspurv (21)
Gråmåke (18)
Ærfugl (12)
Kråke (11)
Kjøttmeis (7)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Knoppsvane (2)
Toppdykker (2)
Toppskarv (2)
Ekorn (1)
Hønsehauk (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Dag Sand
Tur (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Gråspurv (10)
Storskarv (3)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Rolf Bakkeland
Kirkevikvegen 101 (Askøy, Hordaland)
Svarttrost (24)
Gråspurv (12)
Fiskemåke (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Ærfugl (4)
Havørn (3)
Storskarv (3)
Kråke (2)
Skjære (2)
Stokkand (2)
Toppand (2)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Gråhegre (1)
Gråmåke (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2019
Morten Brandt
Budal (Tjøme, Vestfold)
Kråke (62)
Stokkand (33)
Grønnfink (32)
Gråspurv (25)
Blåmeis (18)
Kjøttmeis (15)
Siland (15)
Pilfink (14)
Gråmåke (12)
Ærfugl (12)
Kvinand (11)
Storskarv (6)
Knoppsvane (5)
Skjære (4)
Spettmeis (3)
Svartbak (3)
Gulspurv (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Rødvingetrost (2)
Svarttrost (2)
Teist (1)
 
««første 16-30 av 491 siste»»