Hopp til hovedinnhold

Slekt: Alces

Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Torhild Kindgren
Vennevålvegen 39 (Nes, Viken)
Gulspurv (31)
Gråsisik (25)
Pilfink (22)
Stillits (21)
Grønnfink (14)
Blåmeis (6)
Dompap (6)
Kjøttmeis (5)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Hare (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Elg (1)
Rødrev (1)
Snømus (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2023
Torhild Skartlien
Øvergjøvik 492 (Nordre Land, Innlandet)
Dompap (14)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Granmeis (6)
Elg (3)
Rådyr (3)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2023
Jan P. Ølstadløkken
Ølstadlykkja (Lesja, Innlandet)
Gråsisik (107)
Skjære (23)
Hjort (21)
Grønnsisik (16)
Dompap (12)
Gråspurv (8)
Elg (7)
Kjøttmeis (7)
Kråke (4)
Blåmeis (3)
Ekorn (3)
Flaggspett (2)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2023
Astrid Nesland
Brårud (Nes, Viken)
Gulspurv (40)
Stillits (20)
Stjertmeis (9)
Blåmeis (8)
Dompap (6)
Elg (4)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Flaggspett (3)
Ekorn (2)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Rådyr (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Kattugle (1)
Markmus (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Lise Ølstadløkken
Vestsidevegen 1118 (Lesja, Innlandet)
Skjære (23)
Kjøttmeis (21)
Dompap (19)
Gulspurv (17)
Gråspurv (14)
Kråke (13)
Gråsisik (11)
Pilfink (8)
Blåmeis (7)
Ekorn (7)
Svartmeis (6)
Grønnfink (4)
Katt (4)
Bokfink (3)
Elg (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Per Arnesen
Vestre Strætåsvegen 90 (Strætåsen) (Våler, Innlandet)
Gulspurv (12)
Dompap (11)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (4)
Elg (4)
Nøtteskrike (3)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2023
Tanja Anita Elvrum Sommerseth
Utvikveien 85, 7730 Beitstad (Steinkjer, Trøndelag)
Gulspurv (16)
Grønnfink (15)
Dompap (6)
Kjøttmeis (6)
Pilfink (4)
Blåmeis (3)
Kråke (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Elg (1)
Kaie (1)
Røyskatt (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2023
Tine Løbben
Brekkeveien (Ås, Viken)
Gulspurv (8)
Kjøttmeis (5)
Dompap (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Elg (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2023
Åge Ingar Kvernmo
Granli (Verdal, Trøndelag)
Gulspurv (32)
Kaie (24)
Dompap (10)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Ravn (4)
Svartmeis (4)
Rådyr (3)
Hjort (2)
Elg (1)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Grønnspett (1)
Hare (1)
Havørn (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Svartspett (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2023
Ole Petter Bergland
Forfjordveien 129 (Andøy, Nordland)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (4)
Elg (4)
Kråke (4)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2023
Tore Brodahl
Eiendommen Haugtun 140/242 (Indre Fosen, Trøndelag)
Kråke (50)
Gråmåke (30)
Stokkand (30)
Stær (30)
Gulspurv (20)
Kjøttmeis (20)
Storskarv (16)
Blåmeis (15)
Gråspurv (15)
Skjære (15)
Ærfugl (14)
Løvmeis (13)
Granmeis (12)
Gråhegre (7)
Rådyr (7)
Havørn (3)
Nøtteskrike (3)
Svarttrost (3)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Elg (2)
Flaggspett (2)
Gråtrost (2)
Oter (2)
Ravn (2)
Ringdue (2)
Spettmeis (2)
Grønnspett (1)
Hare (1)
Katt (1)
Mår (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Åge karoliussen
NESNAVEIEN 971 (Rana, Nordland)
Grønnfink (25)
Dompap (18)
Kjøttmeis (8)
Ekorn (7)
Blåmeis (6)
Granmeis (6)
Skjære (5)
Stillits (5)
Svartmeis (5)
Nøtteskrike (4)
Kråke (3)
Gråspett (2)
Dvergfalk (1)
Elg (1)
Gulspurv (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2023
Robert Walther Lie
Østre kroktjønn (Arendal, Agder)
Dompap (8)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Nøtteskrike (4)
Flaggspett (2)
Gjerdesmett (2)
Grønnsisik (2)
Musvåk (2)
Ravn (2)
Rådyr (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Elg (1)
Hare (1)
Skjære (1)
Svartspett (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2023
Torstein Thomassen
Elvelund, Storengveien 117 Oksfjordhamn (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Elg (5)
Markmus (5)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Snøspurv (4)
Vånd (4)
Ravn (3)
Skjære (3)
Dompap (2)
Hare (2)
Havørn (2)
Katt (2)
Rødrev (2)
Røyskatt (2)
Snømus (2)
Svartkråke (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Per Løkse
Høgtunveien 76 (Målselv, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dompap (16)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Elg (3)
Granmeis (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Hare (2)
Hønsehauk (1)
Katt (1)
««første 16 - 30 av 985 siste»»