Familie: Hoggormer (Viperidae)

Når kommer våren?
01.04.2020
Skjold skule
Likvik, Skjold (Vindafjord, Rogaland)
30.03.2020 Bladsprett (musøre) bjørk
23.03.2020 Første observasjon hoggorm
01.03.2020 Gåsunger selje
02.03.2020 Blomstring snøklokke
25.03.2020 Voksenstadiet marihøner
27.03.2020 Voksenstadiet humler
Dyreobservasjoner
02.05.2019
Kirkeby skole
(Nittedal, Viken)
Honningbie (Apis mellifera)
Edderkopper (Araneae)
Alpehumle (Bombus alpinus)
Grå mauremåler (Epirrhoe alternata)
Skogsmaur (Formica sp.)
Harlekinmarihøne (Harmonia axyridis)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Hoggorm (Vipera berus)
Dyreobservasjoner
02.05.2019
Kirkeby skole
(Nittedal, Viken)
Neslesommerfugl (Aglais urticae)
Hund (Canis lupus familiaris)
Skogsmaur (Formica sp.)
Harlekinmarihøne (Harmonia axyridis)
Buorm (Natrix natrix)
Blåmeitemark (Octolasion cyaneum)
Buskskvett (Saxicola rubetra)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Hoggorm (Vipera berus)
Dyreobservasjoner
02.05.2019
Kirkeby skole
(Nittedal, Viken)
Amfibier (Amphibia)
Bier og humler (Apidae)
Fugler (Aves)
Insekter (Insecta)
Slanger og øgler (Squamata)
Hoggorm (Vipera berus)
Dyreobservasjoner
02.05.2019
Kirkeby skole
(Nittedal, Viken)
Løpebiller (Carabidae)
Sjuprikket marihøne (Coccinella septempunctata)
Hoggorm (Vipera berus)
Dyreobservasjoner
02.05.2019
Kirkeby skole
(Nittedal, Viken)
Alpehumle (Bombus alpinus)
Femprikket marihøne (Coccinella quinquepunctata)
Rød skogsmaur (Formica rufa)
Fuglekonge (Regulus regulus)
Hoggorm (Vipera berus)
Dyreobservasjoner
02.05.2019
Kirkeby skole
(Nittedal, Viken)
Neslesommerfugl (Aglais urticae)
Hund (Canis lupus familiaris)
Skogsmaur (Formica sp.)
Harlekinmarihøne (Harmonia axyridis)
Buorm (Natrix natrix)
Blåmeitemark (Octolasion cyaneum)
Buskskvett (Saxicola rubetra)
Ekorn (Sciurus vulgaris)
Hoggorm (Vipera berus)
Dyreobservasjoner
02.05.2019
Kirkeby skole
(Nittedal, Viken)
Amfibier (Amphibia)
Bier og humler (Apidae)
Fugler (Aves)
Insekter (Insecta)
Slanger og øgler (Squamata)
Hoggorm (Vipera berus)
Dyreobservasjoner
02.05.2019
Kirkeby skole
(Nittedal, Viken)
Elg (Alces alces)
Skogsmaur (Formica sp.)
Harlekinmarihøne (Harmonia axyridis)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Hoggorm (Vipera berus)
Dyreobservasjoner
02.05.2019
Kirkeby skole
(Nittedal, Viken)
Skogsmaur (Formica sp.)
Hoggorm (Vipera berus)
Dyreobservasjoner
02.05.2019
Kirkeby skole
(Nittedal, Viken)
Padde (Bufo bufo)
Skogsmaur (Formica sp.)
Harlekinmarihøne (Harmonia axyridis)
Hoggorm (Vipera berus)
Dyreobservasjoner
02.05.2019
Kirkeby skole
(Nittedal, Viken)
Skogsmaur (Formica sp.)
Hoggorm (Vipera berus)
Når kommer våren?
23.04.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
21.04.2019 Bladsprett (musøre) alm
23.04.2019 Bladsprett (musøre) ask
20.04.2019 Første observasjon hoggorm
23.04.2019 Blomstring smalkjempe
23.04.2019 Bladsprett (musøre) eik
Når kommer våren?
09.04.2019
Stig Gonsholt-Cederberg
Hebekkskogen (Nordre Follo, Viken)
05.04.2019 Ankomst bokfink
05.04.2019 Første observasjon hoggorm
05.04.2019 Ankomst linerle
Når kommer våren?
23.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.05.2018 Første observasjon hoggorm
22.05.2018 Blomstring jordnøtt
21.05.2018 Blomstring kristtorn
21.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
23.05.2018 Blomstring trollhegg
22.05.2018 Blomstring tyttebær
22.05.2018 Blomstring duskmyrull
««første 16 - 30 av 89 siste»»