Orden: Lappedykkere (Podicipediformes)

Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Nina Harreschou
Nørsnestangen (Røyken, Buskerud)
Stokkand (48)
Gråmåke (21)
Grønnsisik (9)
Gråsisik (7)
Kjøttmeis (7)
Pilfink (7)
Gråspurv (5)
Gulspurv (5)
Kråke (5)
Ærfugl (5)
Blåmeis (4)
Spettmeis (3)
Toppskarv (3)
Flaggspett (2)
Knoppsvane (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Sothøne (2)
Svartbak (2)
Toppdykker (2)
Ekorn (1)
Gråhegre (1)
Hønsehauk (1)
Katt (1)
Svarttrost (1)
 
Fugleobservasjoner
18.07.2017
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Hedmark)
Horndykker (Podiceps auritus)
 
Fugleobservasjoner
18.07.2017
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Hedmark)
Horndykker (Podiceps auritus)
 
Fugler ved foringsplassen
29.04.2017
Britt Helen Gundersen
Bergaløkka (Jevnaker, Oppland)
Grønnsisik (15)
Bokfink (10)
Bjørkefink (6)
Blåmeis (6)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (6)
Gråtrost (4)
Horndykker (4)
Kvinand (4)
Linerle (4)
Rødstrupe (4)
Siland (4)
Svarttrost (4)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Jernspurv (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Trekryper (1)
 
Når kommer våren?
17.04.2017
Grethe Nicolaysen
Borkenes (Kvæfjord, Troms)
16.04.2017 Ankomst horndykker
 
Når kommer våren?
07.04.2017
Rune Johansen
Ulvenvannet (Asker, Akershus)
06.04.2017 Reirbygging toppdykker
Når kommer våren?
03.04.2017
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Verran, Nord-Trøndelag)
02.04.2017 Ankomst horndykker
 
Dyreobservasjoner
18.07.2016
Lise Bathen
Lyseren - Nosa (Spydeberg, Østfold)
Toppdykker (Podiceps cristatus)
Når kommer våren?
31.05.2016
Bjørn Skogsrud
Sagtjønna v/Nytrøen (Målselv, Troms)
30.05.2016 Ankomst horndykker
 
Fugleliv langs kyst og vatn
19.05.2016
Rognan ungdomsskole
Fiskvågvannet (Saltdal, Nordland)
Brunnakke (Anas penelope)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Toppand (Aythya fuligula)
Kvinand (Bucephala clangula)
Sangsvane (Cygnus cygnus)
Horndykker (Podiceps auritus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
18.05.2016
Rognan ungdomsskole
Fiskvågvannet (Saltdal, Nordland)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Brunnakke (Anas penelope)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kvinand (Bucephala clangula)
Kråke (Corvus cornix)
Horndykker (Podiceps auritus)
 
Når kommer våren?
14.05.2016
Grethe Nicolaysen
Borkenes (Kvæfjord, Troms)
14.05.2016 Ankomst horndykker
 
Fugleliv langs kyst og vatn
02.05.2016
Rognan ungdomsskole
Fiskvågvannet (Saltdal, Nordland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kvinand (Bucephala clangula)
Horndykker (Podiceps auritus)
 
Når kommer våren?
20.04.2016
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Verran, Nord-Trøndelag)
01.04.2016 Ankomst horndykker
 
Når kommer våren?
17.04.2016
Vigdis S. Nygaard
Nordbytjernet (Ullensaker, Akershus)
17.04.2016 Ankomst toppdykker
17.04.2016 Ankomst linerle
17.04.2016 Ankomst sivhøne
 
««første 16-30 av 109 siste»»