Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)

Fugleliv langs kyst og vatn
09.09.1992
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)
Toppand (Aythya fuligula)
Kråke (Corvus cornix)
Grønnstilk (Tringa glareola)
Fugleliv langs kyst og vatn
27.05.1992
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Brunnakke (Anas penelope)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Toppand (Aythya fuligula)
Brushane (Calidris pugnax)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Gråmåke (Larus argentatus)
Horndykker (Podiceps auritus)
Rødstilk (Tringa totanus)
Fugleliv langs kyst og vatn
03.06.1993
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Tårnseiler (Apus apus)
Toppand (Aythya fuligula)
Brushane (Calidris pugnax)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Granmeis (Poecile montanus)
Snipe (Scolopacidae sp.)
Tringa
Fugleliv langs kyst og vatn
02.09.1993
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Toppand (Aythya fuligula)
Ravn (Corvus corax)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Fiskemåke (Larus canus)
Sjøorre (Melanitta fusca)
Sandsvale (Riparia riparia)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Fugleliv langs kyst og vatn
14.09.1989
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Storspove (Numenius arquata)
Horndykker (Podiceps auritus)
Fugleliv langs kyst og vatn
14.09.1989
Vadsø videregående skole
Oltervatnet (Andøy, Nordland)
And (Anatidae sp.)
Lappspurv (Calcarius lapponicus)
Myrsnipe (Calidris alpina)
Ravn (Corvus corax)
Smålom (Gavia stellata)
Fiskemåke (Larus canus)
Snøspurv (Plectrophenax nivalis)
Tyvjo (Stercorarius parasiticus)
Fugleliv langs kyst og vatn
18.09.1990
Fusa videregående skole
Skjelbreidvatnet (Bjørnafjorden, Vestland)
Måker (Laridae sp.)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
27.09.2000
Kirkevoll skole
Sand-Mulvika (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Krabber (Brachyura)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Albusnegl (Patella)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Krabber (Brachyura)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Fjæremark (Arenicola marina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Kamskjell (Pectinidae)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
««første 10981-10991 av 10991