Hopp til hovedinnhold

Familie: Mjølkefamilien (Onagraceae)

Planteregistreringer
22.09.2022
Parken ungdomsskole
(Narvik, Nordland)
Ryllikslekta (Achillea)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Kjerteløyentrøst (Euphrasia stricta)
Føllblom (Scorzoneroides autumnalis)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Planteregistreringer
19.09.2022
Parken ungdomsskole
(Narvik, Nordland)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Takrør (Phragmites australis)
Furuslekta (Pinus)
Føllblom (Scorzoneroides autumnalis)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Planteregistreringer
15.09.2022
Parken ungdomsskole
(Narvik, Nordland)
Ryllik (Achillea millefolium)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Bakkeøyentrøst (Euphrasia stricta var. stricta)
Føllblom (Scorzoneroides autumnalis)
Hvitkløver (Trifolium repens)
Planteregistreringer
15.09.2022
Parken ungdomsskole
(Narvik, Nordland)
Stavklokke (Campanula cervicaria)
Stormjølke (Epilobium hirsutum)
Lodneføllblomslekta (Leontodon)
Hagelobelia (Lobelia erinus)
Planteregistreringer
19.09.2022
Universitetet i Stavanger
Gauselskogen (Stavanger, Rogaland)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Krattmjølke (Epilobium montanum)
 
Planteregistreringer
06.09.2022
Universitetet i Stavanger
Gauselskogen (Stavanger, Rogaland)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Kristtornfamilien (Aquifoliaceae)
Skogburkne (Athyrium filix-femina)
Hasselslekta (Corylus)
Geittelg (Dryopteris dilatata)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Ask (Fraxinus excelsior)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.)
Bjørnemoser (Polytrichum)
Hegg (Prunus padus)
Sommereik (Quercus robur)
Bringebær (Rubus idaeus)
Rogn (Sorbus aucuparia)
 
Planteregistreringer
23.04.2007
Kirkebygden barne- og ungdomsskole
(Enebakk, Viken)
Strandvindel (Calystegia sepium)
Krattmjølke (Epilobium montanum)
Fredløs (Lysimachia vulgaris)
Slyngsøtvier (Solanum dulcamara)
Stivdylle (Sonchus asper)
Planteregistreringer
25.08.2022
Olsvik skole
(Bergen, Vestland)
Sløke (Angelica sylvestris)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Geitramsslekta (Chamerion)
Pterostichus niger
Krypsoleie (Ranunculus repens)
Bringebær (Rubus idaeus)
Bakkeføllblom (Scorzoneroides autumnalis subsp. autumnalis)
Skoggullris (Solidago virgaurea subsp. virgaurea)
Blåknapp (Succisa pratensis)
Planteregistreringer
25.08.2022
Olsvik skole
(Bergen, Vestland)
Sløke (Angelica sylvestris)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Geitramsslekta (Chamerion)
Pterostichus niger
Krypsoleie (Ranunculus repens)
Bringebær (Rubus idaeus)
Bakkeføllblom (Scorzoneroides autumnalis subsp. autumnalis)
Skoggullris (Solidago virgaurea subsp. virgaurea)
Blåknapp (Succisa pratensis)
Planteregistreringer
22.08.2022
Alvøen skole
oslvik skole (Bergen, Vestland)
Rognebærmøll (Argyresthia conjugella)
Skogburkne (Athyrium filix-femina)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Bringebær (Rubus idaeus)
Blåknapp (Succisa pratensis)
Planteregistreringer
22.08.2022
Olsvik skole
(Bergen, Vestland)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Bringebær (Rubus idaeus)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Blåknapp (Succisa pratensis)
 
Planteregistreringer
22.08.2022
Olsvik skole
(Bergen, Vestland)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
Skogburkne (Athyrium filix-femina)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Lodneføllblomslekta (Leontodon)
Silkefuru (Pinus peuce)
Bringebær (Rubus idaeus)
Føllblom (Scorzoneroides autumnalis)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
 
Fenologi på Nordkalotten
18.08.2022
Alta ungdomsskole
Kongleveien (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
18.08.2022 Modne frukter/frøspredning geitrams
 
Planteregistreringer
05.08.2022
Kjell Leiråmo
Leiråmo (Beiarn, Nordland)
Myrmjølke (Epilobium palustre)
 
Når kommer våren?
01.07.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.07.2022 Blomstring geitrams
 
1 - 15 av 261 siste»»