Art (sp.): Terner (Sternidae sp.)

Når kommer våren?
28.06.2020
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
28.06.2020 Ankomst terner
 
Fugleliv langs kyst og vatn
14.06.2009
Kjell-Magne Ellingsen
Frebergsvika (Horten, Vestfold og Telemark)
Grågås (Anser anser)
Fugler (Aves)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Siland (Mergus serrator)
Terner (Sternidae sp.)
 
Når kommer våren?
30.05.2008
Eli Brattland
Halsa- Engavågen (Meløy, Nordland)
30.05.2008 Ankomst terner
 
Når kommer våren?
18.05.2008
Frede Thorsheim
Risholmen (Øygarden, Vestland)
18.05.2008 Ankomst terner
 
Dyreobservasjoner
10.06.2001
Pascale Baudonnel
Undredal (Aurland, Vestland)
Terner (Sternidae sp.)
Når kommer våren?
25.05.2006
NOF Hordaland
Norheimsund (Kvam, Vestland)
10.05.2006 Ankomst munk
21.05.2006 Ankomst tornsanger
21.05.2006 Ankomst gulsanger
09.05.2006 Ankomst terner
 
Når kommer våren?
12.05.2006
NOF Hordaland
Flesland (Bergen, Vestland)
07.05.2006 Ankomst myrhauk
10.05.2006 Ankomst tornsanger
09.05.2006 Ankomst terner
 
VANDA: Fugler
22.11.1994
Meløy videregående skole/Avd Inndyr
Laksådalsvatnet (Gildeskål, Nordland)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Fossekall (Cinclus cinclus)
Lom (Gavia sp.)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Måker (Laridae sp.)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Spurvefugler (Passeriformes)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Terner (Sternidae sp.)
 
VANDA: Fugler
27.05.1993
Eidsvoll videregående skole
Fløyta (Eidsvoll, Viken)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Rugde (Scolopax rusticola)
Terner (Sternidae sp.)
 
VANDA: Fugler
04.10.1994
Meløy videregående skole/Avd Ørnes
Spildervatnet (Meløy, Nordland)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
And (Anatidae sp.)
Fossekall (Cinclus cinclus)
Kråke (Corvus cornix)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Fiskemåke (Larus canus)
Laksand (Mergus merganser)
Linerle (Motacilla alba)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Skjære (Pica pica)
Terner (Sternidae sp.)
Turdus
Gråtrost (Turdus pilaris)
 
VANDA: Fugler
25.11.1994
Flekkefjord vgs
Mosvatnet (Stavanger, Rogaland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gås (Anatidae sp.)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Sothøne (Fulica atra)
Toppdykker (Podiceps cristatus)
Terner (Sternidae sp.)
Due (columbidae sp.)
 
VANDA: Fugler
27.05.1992
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Bergand (Aythya marila)
Myrsnipe (Calidris alpina)
Gjøk (Cuculus canorus)
Taksvale (Delichon urbicum)
Storlom (Gavia arctica)
Storspove (Numenius arquata)
Skjære (Pica pica)
Terner (Sternidae sp.)
 
VANDA: Fugler
12.10.1994
Ulstein vidaregåande skule
Hjørungdalsvatnet (Hareid, Møre og Romsdal)
Hønsehauk (Accipiter gentilis)
Gås (Anatidae sp.)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Toppand (Aythya fuligula)
Taksvale (Delichon urbicum)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Svalefamilien (Hirundinidae)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Gråspurv (Passer domesticus)
Spurvefugler (Passeriformes)
Skjære (Pica pica)
Krykkje (Rissa tridactyla)
Terner (Sternidae sp.)
Stær (Sturnus vulgaris)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
24.10.1990
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
And (Anatidae sp.)
Svane (Cygnus sp.)
Måker (Laridae sp.)
Terner (Sternidae sp.)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
16.09.1992
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
And (Anatidae sp.)
Svane (Cygnus sp.)
Måker (Laridae sp.)
Terner (Sternidae sp.)