Art: Havørn (Haliaeetus albicilla)

Fugler ved foringsplassen
26.01.2022
Thor Even Kipperberg
Petterholen 17 (Sula, Møre og Romsdal)
Bjørkefink (200)
Gråspurv (100)
Skjære (12)
Kråke (6)
Svarttrost (6)
Bokfink (5)
Hjort (5)
Blåmeis (4)
Gjerdesmett (4)
Gråmåke (4)
Grønnfink (4)
Havørn (4)
Kjøttmeis (4)
Rådyr (4)
Dompap (2)
Piggsvin (2)
Svartbak (2)
Trekryper (2)
Pilfink (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2022
Lars Inge, Breivik
Gjerdsbakkane (Ulstein, Møre og Romsdal)
Svarttrost (11)
Blåmeis (6)
Grønnfink (6)
Gråspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Bjørkefink (4)
Granmeis (4)
Skjære (4)
Bokfink (3)
Dompap (3)
Furukorsnebb (3)
Grønnsisik (3)
Hjort (3)
Kråke (3)
Rødstrupe (3)
Svartmeis (3)
Havørn (2)
Katt (2)
Pilfink (2)
Ravn (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråsisik (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2022
Margrethe Kilvik
Kvikstad (Bodø, Nordland)
Grønnfink (12)
Dompap (10)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (3)
Bergirisk (2)
Havørn (1)
Nøtteskrike (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2022
Gaute Storheil
Åsheimveien 15 (Leirfjord, Nordland)
Havørn (4)
 
Fugler ved foringsplassen
19.12.2021
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (13)
Blåmeis (8)
Flaggspett (3)
Granmeis (3)
Spettmeis (2)
Bjørkefink (1)
Havørn (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
08.01.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Blåmeis (13)
Kjøttmeis (6)
Dompap (3)
Granmeis (3)
Grønnfink (3)
Spettmeis (3)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Svartmeis (2)
Bjørkefink (1)
Havørn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
07.01.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (6)
Grønnfink (4)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Dompap (1)
Havørn (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
08.01.2022
Roar Skjeret
Synes,Vigra (Giske, Møre og Romsdal)
Bjørkefink (40)
Gråtrost (30)
Kråke (14)
Stær (8)
Kjøttmeis (7)
Skjære (5)
Storskarv (5)
Bokfink (4)
Pilfink (4)
Gråhegre (3)
Havørn (3)
Rødvingetrost (3)
Svarttrost (3)
Havsule (2)
Ravn (2)
Stokkand (2)
Storspove (2)
Islom (1)
Oter (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
08.01.2022
JOHN A. OUSDAL
Lillehavnsveien 57 (Lindesnes, Agder)
Havørn (1)
Vandrefalk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
02.01.2022
Børge Henanger
Vassbygdvegen 893 (Alver, Vestland)
Bjørkefink (50)
Granmeis (15)
Dompap (12)
Kjøttmeis (12)
Løvmeis (12)
Blåmeis (10)
Grønnfink (10)
Bokfink (8)
Ravn (8)
Nøtteskrike (7)
Rødstrupe (6)
Spettmeis (6)
Stokkand (6)
Svarttrost (6)
Gråtrost (5)
Gjerdesmett (4)
Havørn (4)
Flaggspett (3)
Kattugle (3)
Pilfink (3)
Måltrost (2)
Duetrost (1)
Dvergspett (1)
Grønnspett (1)
Hønsehauk (1)
Ringdue (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.01.2022
Roar Skjeret
Synes,Vigra (Giske, Møre og Romsdal)
Pilfink (9)
Gråmåke (7)
Kråke (6)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Stokkand (4)
Storspove (4)
Bjørkefink (3)
Havørn (3)
Storskarv (3)
Svarttrost (3)
Gråhegre (2)
Gråtrost (2)
Grønnfink (2)
Ravn (2)
Islom (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.12.2021
Roar Skjeret
Synes,Vigra (Giske, Møre og Romsdal)
Bjørkefink (30)
Stær (15)
Skjære (6)
Storspove (6)
Kjøttmeis (5)
Storskarv (5)
Gråhegre (4)
Kråke (4)
Stokkand (4)
Havørn (3)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
19.07.2021
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Grønnfink (11)
Kjøttmeis (4)
Kråke (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Grønnspett (1)
Havørn (1)
Nøtteskrike (1)
 
Fugler ved foringsplassen
12.05.2021
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (7)
Svarthvit fluesnapper (4)
Grønnfink (3)
Grønnsisik (3)
Spettmeis (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Kjernebiter (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Bjørkefink (1)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Grønnspett (1)
Havørn (1)
Jernspurv (1)
Linerle (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
 
Fugleobservasjoner
21.08.2021
Bjørn Narve Halvorsen
Jevnaker (Jevnaker, Viken)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
1 - 15 av 1 995 siste»»