Art: Orrfugl (Tetrao tetrix)

Fugler ved foringsplassen
03.05.2019
Eskil Krey
Gombogen (Kvæfjord, Troms)
Bjørkefink (9)
Bergirisk (6)
Laksand (4)
Dompap (2)
Kråke (2)
Tjeld (2)
Gråhegre (1)
Orrfugl (1)
Oter (1)
Røyskatt (1)
Teist (1)
Vånd (1)
Fugler ved foringsplassen
02.05.2019
Eskil Krey
Gombogen (Kvæfjord, Troms)
Bjørkefink (10)
Bergirisk (4)
Tjeld (2)
Gråhegre (1)
Orrfugl (1)
Fugler ved foringsplassen
01.05.2019
Eskil Krey
Gombogen (Kvæfjord, Troms)
Bjørkefink (10)
Bergirisk (4)
Laksand (4)
Dompap (2)
Havørn (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Orrfugl (2)
Tjeld (2)
Oter (1)
Ringtrost (1)
Røyskatt (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
06.04.2019
Heidi Skramstad
Svensliveien 231 (Røros, Sør-Trøndelag)
Orrfugl (9)
Når kommer våren?
20.03.2019
Geir Stian Vrålstad
Hola (Marnardal, Vest-Agder)
18.03.2019 Sang for første gang orrfugl
16.03.2019 Ankomst bokfink
Fugler ved foringsplassen
03.02.2019
Roald Lilletvedt
Stenbrottet (Os, Hedmark)
Dompap (12)
Orrfugl (12)
Granmeis (10)
Granmeis (6)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Storskarv (50)
Grønnsisik (25)
Kråke (25)
Gråmåke (20)
Gråsisik (15)
Svartbak (15)
Kjøttmeis (10)
Svarttrost (8)
Løvmeis (6)
Blåmeis (5)
Furukorsnebb (5)
Granmeis (5)
Havørn (5)
Siland (5)
Grønnfink (3)
Rugde (3)
Svartmeis (3)
Gråhegre (2)
Kattugle (2)
Oter (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
Hare (1)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
Orrfugl (1)
Rødstrupe (1)
Skjærpiplerke (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Bjørg Evavold
Galåvold (Røros, Sør-Trøndelag)
Orrfugl (28)
Grønnfink (13)
Dompap (8)
Ekorn (4)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Hare (2)
Skjære (2)
Rådyr (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2019
Marianne Hegge Skogsholm
Sjøvoll (Meløy, Nordland)
Grønnfink (8)
Dompap (6)
Kjøttmeis (4)
Orrfugl (4)
Granmeis (3)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Blåmeis (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Hønsehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Per louis Rasmussen
Kvamskogen (Kvam, Hordaland)
Brunrotte (10)
Dompap (9)
Mår (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Spettmeis (4)
Svarttrost (4)
Skjære (3)
Svartmeis (3)
Bokfink (2)
Gråsisik (2)
Grønnfink (2)
Grønnsisik (2)
Hare (2)
Røyskatt (2)
Stjertmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråspett (1)
Nøtteskrike (1)
Orrfugl (1)
Rødrev (1)
Spurveugle (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2019
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Grønnfink (12)
Orrfugl (7)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Kongeørn (3)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Ravn (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Tårnfalk (2)
Blåmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2019
Trond Berg
Sør-Agåsen (Elverum, Hedmark)
Svartmeis (10)
Dompap (8)
Granmeis (6)
Orrfugl (3)
Blåmeis (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2019
Bjørnar Nystad
Valnesvegen 89 (Bodø, Nordland)
Ærfugl (14)
Kjøttmeis (4)
Kråke (3)
Blåmeis (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Fossekall (1)
Husmus (1)
Kongeørn (1)
Orrfugl (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2019
Marit Helene Bernts Grønland
Myrsjøbergsvegen 146 (Trysil, Hedmark)
Orrfugl (12)
Fugler ved foringsplassen
01.01.2019
Trude Liv Nilsen
ORRELIE 16 (Ål, Buskerud)
Granmeis (8)
Kjøttmeis (4)
Lavskrike (4)
Nøtteskrike (4)
Orrfugl (4)
Røyskatt (3)
Dompap (2)
Hare (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Ekorn (1)
Fjellmarkmus (1)
Rødrev (1)
1-15 av 259 siste»»