Art: Sivhøne (Gallinula chloropus)

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Elisabeth Årsnes
Mostun Naturssenter (Stavanger, Rogaland)
Ringdue (150)
Fiskemåke (50)
Bjørkefink (40)
Grønnfink (25)
Stokkand (20)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (15)
Sothøne (10)
Toppand (10)
Krikkand (5)
Rødvingetrost (5)
Kråke (2)
Sivhøne (2)
Gjerdesmett (1)
Kvinand (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Arne Matthiessen
Milde (Bergen, Vestland)
Svarttrost (9)
Flaggspett (2)
Kjøttmeis (2)
Sivhøne (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Gråspurv (1)
Nøtteskrike (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
 
Fugler ved foringsplassen
07.02.2018
Maira Andersone
Stokkalandsvannet (Sandnes, Rogaland)
Fiskemåke (37)
Stokkand (24)
Dvergdykker (1)
Rødstrupe (1)
Sivhøne (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2018
Maira Andersone
Stokkalandsvannet (Sandnes, Rogaland)
Stokkand (109)
Fiskemåke (74)
Toppand (40)
Sothøne (20)
Knoppsvane (5)
Kornkråke (3)
Svarttrost (3)
Sivhøne (2)
Skjære (2)
Gråmåke (1)
Kråke (1)
Kvinand (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
02.02.2018
Maira Andersone
Stokkalandsvannet (Sandnes, Rogaland)
Stokkand (97)
Fiskemåke (43)
Toppand (40)
Sothøne (8)
Knoppsvane (4)
Sivhøne (2)
Kjøttmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Elisabeth Årsnes
Mostun Naturssenter (Stavanger, Rogaland)
Fiskemåke (110)
Toppand (60)
Stokkand (20)
Kråke (10)
Sothøne (4)
Sivhøne (3)
Blåmeis (2)
Gråmåke (2)
Kjøttmeis (2)
Knoppsvane (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Bjørkefink (1)
Kvinand (1)
Trekryper (1)
Vannrikse (1)
 
Når kommer våren?
07.04.2017
Rune Johansen
Ulvenvannet (Asker, Viken)
06.04.2017 Ankomst sivhøne
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Arne Matthiessen
Milde (Bergen, Vestland)
Svarttrost (16)
Gråspurv (9)
Stokkand (8)
Ringdue (5)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Trekryper (2)
Bokfink (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Sivhøne (1)
Spettmeis (1)
 
Når kommer våren?
17.04.2016
Vigdis S. Nygaard
Nordbytjernet (Ullensaker, Viken)
17.04.2016 Ankomst toppdykker
17.04.2016 Ankomst linerle
17.04.2016 Ankomst sivhøne
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Elisabeth Årsnes
Mostun Naturssenter (Stavanger, Rogaland)
Toppand (84)
Fiskemåke (55)
Stokkand (6)
Gråmåke (4)
Sothøne (4)
Krikkand (2)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Grønnfink (1)
Knoppsvane (1)
Kråke (1)
Kvinand (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Sivhøne (1)
Svarttrost (1)
Toppdykker (1)
Vannrikse (1)
 
Når kommer våren?
21.06.2015
Torunn Wiig Warendorph
Hoffsdsmmen (Oslo)
20.06.2015 Reirbygging sivhøne
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Elisabeth Årsnes
Mostun Naturssenter (Stavanger, Rogaland)
Stokkand (16)
Fiskemåke (15)
Kjøttmeis (6)
Kråke (6)
Svarttrost (4)
Sivhøne (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Ringdue (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Kaie (1)
Rødstrupe (1)
Sothøne (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
03.02.2013
Anne Øyri
Ogna (Hå, Rogaland)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (5)
Gråspurv (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Sivhøne (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Elisabeth Årsnes
Mostun Naturssenter (Stavanger, Rogaland)
Stokkand (75)
Fiskemåke (50)
Ringdue (9)
Sivhøne (9)
Gråmåke (8)
Kjøttmeis (7)
Bjørkefink (6)
Blåmeis (4)
Kråke (4)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Enkeltbekkasin (1)
Sothøne (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Arild Ertesvåg
Fanaelva ved Smedsvikneset 13 (Bergen, Vestland)
Fossekall (1)
Gråhegre (1)
Laksand (1)
Sivhøne (1)
 
1-15 av 28 siste»»