Art: Smalsoldogg (Drosera anglica)

Planteregistreringer
14.09.2020
Universitetet i Stavanger
Rogaland arboret (Sandnes, Rogaland)
Smalsoldogg (Drosera anglica)
 
Når kommer våren?
14.07.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
12.07.2019 Blomstring smalsoldogg
12.07.2019 Voksenstadiet fjellbloddråpesvermer
Planteregistreringer
06.06.2019
Markaplassen skole
Myr ved Markaplassen skole (Trondheim, Trøndelag)
Smalsoldogg (Drosera anglica)
Planteregistreringer
06.06.2019
Markaplassen skole
Myr ved Markaplassen skole (Trondheim, Trøndelag)
Smalsoldogg (Drosera anglica)
Planteregistreringer
06.06.2019
Markaplassen skole
Myr ved Markaplassen skole (Trondheim, Trøndelag)
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)
Smalsoldogg (Drosera anglica)
Tettegras (Pinguicula vulgaris)
Torvmoser (Sphagnum)
 
Planteregistreringer
05.06.2019
Markaplassen skole
Myr ved Markaplassen skole (Trondheim, Trøndelag)
Smalsoldogg (Drosera anglica)
Tettegras (Pinguicula vulgaris)
Rødtorvmose (Sphagnum rubellum)
 
Planteregistreringer
06.06.2019
Markaplassen skole
Myr ved Markaplassen skole (Trondheim, Trøndelag)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)
Smalsoldogg (Drosera anglica)
Småtranebær (Oxycoccus microcarpus)
Tettegrasslekta (Pinguicula)
Torvmoser (Sphagnum)
Planteregistreringer
22.08.2016
Bergen katedralskole
Mjølfjell (Voss, Vestland)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Reinlav (Cladonia Cladonia)
Smalsoldogg (Drosera anglica)
Krekling (Empetrum nigrum)
Duskmyrull (Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium)
Torvmyrull (Eriophorum vaginatum)
Etasjemose (Hylocomium splendens)
Stri kråkefot (Lycopodium annotinum)
Tranebærslekta (Oxycoccus)
Tettegras (Pinguicula vulgaris)
Molte (Rubus chamaemorus)
Torvmoser (Sphagnum)
Bjørneskjegg (Trichophorum cespitosum)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Blokkebær (Vaccinium uliginosum)