Art: Storskrikørn (Aquila clanga)

Ingen observasjoner.