Art: Småskrikørn (Aquila pomarina)

Ingen observasjoner.