Art: Lynghumle (Bombus jonellus)

Ingen observasjoner.