Art: Ringnebbmåke (Larus delawarensis)

Ingen observasjoner.