Art: Damsnipe (Tringa stagnatilis)

Ingen observasjoner.