Art: Kanadalo (Pluvialis dominica)

Ingen observasjoner.