Art: Lappsanger (Phylloscopus borealis)

Ingen observasjoner.