Art: Slirenyresoleie (Ranunculus monophyllus)

Ingen observasjoner.