Art: Leirsoleie (Ranunculus hederaceus)

Ingen observasjoner.