Art: Mørkveronika (Veronica opaca)

Ingen observasjoner.