Art: Kosakkveronika (Veronica gentianoides)

Ingen observasjoner.