Art: Dikeveronika (Veronica catenata)

Ingen observasjoner.