Art: Smalnøkleblom (Primula stricta)

Ingen observasjoner.