Art: Triel (Burhinus oedicnemus)

Ingen observasjoner.