Art: Enghumle (Bombus sylvarum)

Ingen observasjoner.