Art: Fjellhumle (Bombus balteatus)

Ingen observasjoner.