Art: Skimmelflaggermus (Vespertilio murinus)

Ingen observasjoner.