Art: Balearlire (Puffinus mauretanicus)

Ingen observasjoner.