Art: Storflaggermus (Nyctalus noctula)

Ingen observasjoner.