Orden: Andefugler (Anseriformes)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Krikkand (Anas crecca)30.05.200230.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Krikkand (Anas crecca)28.05.200228.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Krikkand (Anas crecca)23.05.200223.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)23.05.200223.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Siland (Mergus serrator)23.05.200223.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)21.05.200221.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Krikkand (Anas crecca)21.05.200221.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)16.05.200216.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)13.05.200213.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Krikkand (Anas crecca)10.05.200210.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)10.05.200210.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Krikkand (Anas crecca)09.05.200209.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Kvinand (Bucephala clangula)08.05.200208.05.2002 Bakliområdet (Trondheim, Trøndelag)
Stokkand (Anas platyrhynchos)08.05.200203.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Krikkand (Anas crecca)08.05.200203.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)06.05.200206.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Krikkand (Anas crecca)06.05.200206.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)03.05.200203.05.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Kvinand (Bucephala clangula)02.05.200201.09.2000 Lianvannet (Trondheim, Trøndelag)
Stokkand (Anas platyrhynchos)02.05.200201.09.2000 Lianvannet (Trondheim, Trøndelag)
Stokkand (Anas platyrhynchos)02.05.200216.10.2001 Lianvannet (Trondheim, Trøndelag)
Siland (Mergus serrator)26.04.200217.04.2002 Øysand (Melhus, Trøndelag)
Ærfugl (Somateria mollissima)26.04.200217.04.2002 Øysand (Melhus, Trøndelag)
Gravand (Tadorna tadorna)26.04.200217.04.2002 Øysand (Melhus, Trøndelag)
Krikkand (Anas crecca)26.04.200217.04.2002 Øysand (Melhus, Trøndelag)
Stokkand (Anas platyrhynchos)26.04.200217.04.2002Øysand (Melhus, Trøndelag)
Kvinand (Bucephala clangula)26.04.200217.04.2002 Øysand (Melhus, Trøndelag)
Stokkand (Anas platyrhynchos)26.04.200226.04.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Krikkand (Anas crecca)26.04.200226.04.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Krikkand (Anas crecca)25.04.200225.04.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)25.04.200225.04.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Krikkand (Anas crecca)23.04.200223.04.2002 Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Kvinand (Bucephala clangula)11.04.200210.04.2002 Borrevannet (Horten, Vestfold og Telemark)
Laksand (Mergus merganser)11.04.200210.04.2002 Borrevannet (Horten, Vestfold og Telemark)
Stokkand (Anas platyrhynchos)11.04.200210.04.2002 Borrevannet (Horten, Vestfold og Telemark)
Lappfiskand (Mergellus albellus)11.04.200210.04.2002 Borrevannet (Horten, Vestfold og Telemark)
Knoppsvane (Cygnus olor)11.04.200210.04.2002 Borrevannet (Horten, Vestfold og Telemark)
Grågås (Anser anser)11.04.200210.04.2002 Borrevannet (Horten, Vestfold og Telemark)
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)11.04.200210.04.2002 Borrevannet (Horten, Vestfold og Telemark)
Krikkand (Anas crecca)11.04.200210.04.2002 Borrevannet (Horten, Vestfold og Telemark)
Stokkand (Anas platyrhynchos)14.06.200128.05.2001 Langvannet (Lørenskog, Viken)
Kanadagås (Branta canadensis)14.06.200128.05.2001 Langvannet (Lørenskog, Viken)
Knoppsvane (Cygnus olor)31.05.200130.05.2001 Granholmen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Stokkand (Anas platyrhynchos)31.05.200130.05.2001 Granholmen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Toppand (Aythya fuligula)07.05.200109.05.2001 Gjennestadvannet (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Stokkand (Anas platyrhynchos)07.05.200109.05.2001 Gjennestadvannet (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Knoppsvane (Cygnus olor)07.05.200109.05.2001 Gjennestadvannet (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Stokkand (Anas platyrhynchos)08.05.200107.05.2001 Stokkavatnet (Stavanger, Rogaland)
Knoppsvane (Cygnus olor)08.05.200107.05.2001 Stokkavatnet (Stavanger, Rogaland)
Toppand (Aythya fuligula)08.05.200107.05.2001 Stokkavatnet (Stavanger, Rogaland)