Art: Sommersoleie (Ranunculus lanuginosus)

Ingen observasjoner.