Art: Sumpsoleie (Ranunculus hyperboreus)

Ingen observasjoner.