Art: Krypveronika (Veronica repens)

Ingen observasjoner.