Art: Polarskjørbuksurt (Cochlearia groenlandica)

Ingen observasjoner.